Tuesday, June 16, 2009

34 ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & Π.Α.Σ.Ο.Κ

Δύο δόλια μέσα επιβολής τής Παγκοσμιοποιήσεως είναι ή ψευτο-δημοκρατία καί ή «τρομοκρατία». Ή δημοκρατία είναι ένα άκρως χειραγωγήσιμο, παρασιτικό, εξαπατητικό καί ολιγαρχικό καθεστώς, πού ελέγχει τίς μάζες. Τό καθεστώς αυτό είναι από τήν φύσιν του διχαστικό καί πλήρως ασυμβίβαστο πρός τίς λειτουργίες τού Έθνους. Κατά τόν Αριστοτέλην ό πολίτης θά πρέπει νά συμμετέχει στήν εξουσία, κάτι πού δέν ισχύει σήμερα, αφού ούτε οί 300 δέν συμμετέχουν στίς αποφάσεις γιά τό μέλλον τού Έθνους. Οί «πολίτες» είναι μαζοποιημένοι υπήκοοι καί όχι ενεργοί πολίτες. Αρχικώς ή έννοια τής ισότητος είναι μία από τίς μεγαλύτερες απάτες. Ή ισότης είναι αντίθετη τής διαφορετικότητος. Θά ήταν αδιανόητη μία ομοιόμορφη κατάσταση. Αντιθέτως επικρατεί ή αρχή τής ανισότητος όπως άλλωστε διατυπώνει καί ό Πλάτων. Μέ τήν ισοπεδωτική ισότητα προσβάλλεται κάθε σχέσις μεταξύ τών ανθρώπων, αφού ή σύγκριση μεταξύ των δέν διέπεται πλέον υπό ποιοτικών κριτηρίων, αλλά ποσοτικών. Αυτοί λοιπόν πού εξισώσουν τούς ανθρώπους στήν Προκρούστια κλίνη, μάς εμπαίζουν μειώνοντας τούς ανθρώπους στό κατώτερο επίπεδο, αποκαλώντας τους μάζες (Μ.Μ.Ε.). Ή Αθηναϊκή δημοκρατία βασιζόταν στήν ατομικότητα καί τήν συμμετοχή τού πολίτου, ενώ ή σημερινή στηρίζεται στήν μαζικότητα, τό ιδιωτεύον αμέτοχον τού πολίτου. Οί εκλογές βασίζονται στήν απάτη καί τόν δόλο, οί πολιτικοί είναι ανεξέλεγκτοι καί ατιμώρητοι. Κατά τήν έννοια τού εκλέγειν, δέν πρόκειται περί απευθείας εκλογής, αλλά οί εκλεγόμενοι αφού επιλεγούν από τήν ηγεσία τών κομμάτων καί όχι από τόν λαό, μπαίνουν στήν διαδικασία τών εκλογών, ενώ άλλοι διορίζονται βολευτές επικρατείας. Οί εκλογικοί νόμοι πού αλλάζουν κατά τό δοκούν, θέλουν νά κυβερνά ή μειοψηφία, αφού καμία κυβέρνηση δέν εκφράζει τόν λαό, πάνω από τό 40%. Επίσης άλλοι περιορισμοί όπως τό ελάχιστο ποσοσστό τού ισχύοντος 3% σέ πανελλήνιο επίπεδο φράζουν τήν υποτιθέμενη λαϊκή βούληση. Ή συντριπτική πλειοψηφία τού λαού δέν μπορεί νά συμμετάσχη ώς υποψήφιος άνευ χρημάτων. Συναισθηματικές καί απατηλές εκφράσεις όπως λαϊκή βούλησις, εντολή κτλ είναι μερικές ακόμη εξαπατητικές εκφράσεις. Ενώ εκείνοι πού τίς χρησιμοποιούν, οί πολιτικοί, τυγχάνουν μίας προκλητικής μεταχειρήσεως, αφού αξιόποινες πράξεις όπως αυτή τής προδοσίας, παραβιάσεως καθήκοντος, απιστίας κ.οκ. διαπράττονταιν από τούς εκπροσώπους τού καθεστώτος ατιμωρητί. Τό πολιτικό αυτό σύστημα δέν είναι είς θέσιν νά παράγη αρχές καί νά θεσμοθετή.
Ή δράσις τών κομμάτων είναι κατακερματιστική ώς πρός τήν συνεκτικότητα ενός έθνους. Καθίσταται λοιπόν ή δημοκρατία μία αντεθνική συναινετική δι’απάτης , δόλου καί εκμαυλισμού εγκαθριδρυμένη πλουτοκρατική δικτατορία, υποθηκεύουσα τόν μόχθον, τίς ελπίδες καί τήν ευημερία τού κάθε λαού. Τοιουτοτρόπος προκύπτει ότι ό δήμος – μάζα είναι όχι μόνο εμπράκτως αλλά καί ετυμολογικώς δαμαστέος καί μή συνεκτικός. Τά ΜΜΕ χειραγωγούν τόν κόσμο, ενώ συνάμα αποτρέπουν καί εκφοβίζουν τόν κόσμο από τυχών βλέψεις γιά ελευθερία. Γιά παράδειγμα θαυμάστε έναν από τούς πιό δημοφιλείς δημοσιογράφους :


«ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ, ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 1954. 27-12-1973 ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑ ΦΟΙΤΗΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ..17-12-1974 ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ. 21-12-1977 ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ).1-1-1982 ΔΙΑΚΟΠΗ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΠΡΑΤΤΕ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ.8-4-1982 ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.18-11-1982 ΕΜΗΝΥΘΗ.6-4-1983 ΚΑΤΕΤΑΓΗ ΕΙΣ ΤΟ 625 Τ.Π. (ΙΩΑΝΝΙΝΑ).6-4-1983 ΔΙΕΤΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ, ΛΟΓΩ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΠΑΣΧΕ ΑΠΟ BΑΡΕΙΑ ΨΥΧΟΝΕΥΡΩΣΙΝ.25-3-1985 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ. ΕΚΡΙΘΗ ΙΚΑΝΟΣ Ι1 ΓΙΩΤΑ ΕΝΑ). 13-8-1985 ΑΤΕΤΑΓΗ ΕΙΣ ΤΟ Κ.Ε.Ε.Μ. (ΣΠΑΡΤΗ). 13-8-1985 ΕΚΡΙΘΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΝ Ι5 (ΓΙΩΤΑ ΠΕΝΤΕ), ΩΣ ΠΑΣΧΩΝ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΡΕΙΑ ΝΕΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ).ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 166/ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.Αφιερωμένο σε ολους τους μαιντανούς-προσκεκλημένους των Εκπομπών του, και στα Γερμανικά νουμεράκια που έχουμε κάνει όλοι μας εκτός από τον Μάκη με την βίλα και το Καγιέν. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΜΕ ΚΑΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ»
Οί απροστάτευτες λοιπόν υπό δημοκρατικές συνθήκες ευπειθέστατες αλλά καί απαθέστατες μάζες ελέγχονται στήν εντέλεια βάσει τών εγγενών αδυναμιών καί τών ποταπών παθών των, υποκείμενες σέ άνευ προηγουμένου ψυχολογικό πόλεμο, διεξαγόμενο μέ τήν βοήθεια τής μαζικής ψυχολογίας.Σήμερα 30 χρόνια μετά τό 1974, ή χώρα είναι καταχρεωμένη καί μέ οικονομία ασφαλώς χειρότερη από ότι ήταν τό 1974. Καταχρεωμένη, μέ μία Εθνική ανεξαρτησία υποθηκευμένη στίς ΗΠΑ καί μία κοινωνία στήν χειρότερη, από ηθικής πλευράς, κατάσταση όλων τών εποχών. Ή Ελλάς βρίσκεται στήν έσχατη παρακμή, ακόμα καί από τό 1453. Ό Γεώργιος Παπαδόπουλος, ό αρχηγός τής 21ης Απριλίου, τής κακιάς Χούντας πού λέγουν στά ΜΜΕ καί στά σχολεία, πέθανε φυλακισμένος καί άρρωστος, πληρώνοντας τό τίμημα ότι προσπάθησε γιά τήν Εθνική Ανεξαρτησία. Τό παγκόσμιο κατεστημένο δέν τού συγχώρεσε πώς προσέφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες στόν Αραβικό κόσμο καί ιδιαίτερα στόν Νάσερ. Άλλωστε ή Αίγυπτος τού Ανουάρ Σαντάτ προσέφερε πολιτικό άσυλο στούς Αξιωματικούς τής 21ης Απριλίου αμέσως μετά τήν πτώση, καί όχι οί Αμερικανοί πού επιμένουν νά λέγουν οί γελοίοι πολιτικοί καί δάσκαλοι στά σχολεία. Τά χρόνια μετά τήν χούντα έφεραν στήν κυβέρνηση τό κόμμα τής Νέας δημοκρατίας, πού είχε σάν μόνο στόχο τήν αποχουντικοποίηση, τόν διωγμό χιλιάδων Ελλήνων καί τόν ιδεολογικό καί πολιτικό θρίαμβο τής Αριστεράς, ακόμη καί σέ περίοδο όπου ή κυβέρνηση τής χώρας ήταν «δεξιά» (εάν μπορεί νά θεωρηθή δεξιά ή Νέα Δημοκρατία). Τήν Νέα Δημοκρατία διαδέχθηκε τό καθεστώς τού ΠΑΣΟΚ. Στίς ημέρες του διαλύθηκε τό παν στήν Ελλάδα. Ή οικονομία τού κράτους κατεστράφη, ενώ στά Εθνικά ζητήματα καθιερώθηκε τό «δέν διεκδικούμε τίποτα». Μάλιστα τό περίφημο Πολυτεχνείο καί όλη αυτή ή μυθοπλασία, έφθασε νά γίνη Εθνική εορτή, μέ τήν ανοχή φυσικά τής Νέας Δημοκρατίας. Τά παραμύθια τού Πολυτεχνείου καί τών δήθεν αντιστασιακών, σήμερα εξαργυρώνουν πολιτικά, τίς δάφνες καί τούς ανύπαρκτους ηρωισμούς, μέ βουλευτικές έδρες. Ότι γνώριζε ό Ελληνικός λαός γιά τό 1936-1950 διαστρεβλώθηκε καί διαγράφηκε πλήρως. Τά εγκλήματα τού ΕΛΑΣ-ΕΑΜ έγιναν πράξεις ηρωισμού καί κάθε αναφορά σέ αυτά βαπτίσθηκε ώς «γιορτή μίσους». Τό όνομα Ιωάννης Μεταξάς απαγορεύθηκε νά αναφέρεται, ενώ ή οποιαδήποτε Εθνική τοποθέτηση στό θέμα τής βορείου Ηπείρου αποκαλέστηκε ιμπεριαλισμός, εθνικιστικό παραλήρημα καί φανατισμός.
Ή Ελλάς είναι ή μοναδική χώρα στόν κόσμο πού κυριαρχεί ή Αριστερά μέσα σέ καθεστώς σκληρού Καπιταλισμού. Πώς οί νικητές τού ψυχρού πολέμου επιτρέπουν νά υπάρχει αυτή ή κατάσταση στήν Ελλάδα. Τό ποιός κυβερνά τούς είναι παντελώς αδιάφορο. Εκείνο πού τούς ενδιαφέρει μόνο είναι νά εξυπηρετούν κάποιοι τά συμφέροντά των. Ό Ανδρέας Παπανδρέου έπαιρνε τίς ψήφους τών αριστερών γιά νά φύγουν οί Βάσεις καί οί Βάσεις (τών ΗΠΑ) είναι εδώ ακόμα. Ή παρακμή αυτή ενδιαφέρει τούς αληθινούς Έλληνες, πού βλέπουν τήν πατρίδα μας νά σέρνεται όλο καί περισσότερο στήν καταστροφή.Οί Έλληνες σήμερα δέν αντιδρούν δέν διεκδικούν δέν αγωνίζονται. Οί σημερινοί θλιβεροί καί ασήμαντοι Έλληνες τής Αθήνας, δυστυχώς θά μείνουν τραγικά παρείσακτοι γιά τό μέλλον. ή κατάσταση έχει φέρει τήν Ελλάδα νά είναι ασήμαντη καί ανύπαρκτη, ενώ τό μέλλον τής είναι υποθηκευμένο σέ ξένες τράπεζες. Μία Ελλάς όμως χωρίς όπλα (αφού χωρίς τά ανταλακτικά καί τά καύσιμα τόν Αμερικανών είναι παιχνίδια), χωρίς οικονομική αυτονομία, χωρίς πατριώτες καί τίμιους πολιτικούς καί κυρίως χωρίς πολίτες μέ φρόνημα, τί μέλλον μπορεί νά έχει ; Υπάρχουν δυνάμεις ικανές νά ανατρέψουν τήν πορεία τής «παγκοσμιοποίησης» ;
Δείγμα τής ταπεινότητος τού σημερινού Ελληνικού λαού, μίας ταπεινότητος πού ουδεμία σχέση έχει μέ τήν σεμνότητα, αλλά μέ τήν δουλική συμπεριφορά, είναι όταν εκατομμύρια Ελλήνων έχασαν τίς περιουσίες τους στήν οδό Σοφοκλέους (ουδείς εδικάσθη καί ετιμωρήθη). Ακόμα καί στήν Αλβανία, όπου υπήρξε ανάλογο οικονομικό σκάνδαλο, ό λαός ξεσηκώθηκε καί επαναστάτησε. Ό Έλληνας όμως δέν είναι διατεθειμένος νά διακινδυνεύση τό πολύτιμον σαρκίον του καί τήν πολυπόθητη ηρεμία του, ακόμα καί όταν ξέρει ποιοί τόν έκλεψαν :

• Καθημερινή 24\8\03 : Ό Γιάννος Παπαντωνίου πήρε Μίζες...
• Ελευθεροτυπία 25\8\03: Οί Αμερικάνοι πιέζουν γιά αναθέσεις προμηθιών όπλων...ό κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε από πού θά πάρουμε υποβρύχια πρίν τελειώσει ό διαγωνισμός.
• Ελευθεροτυπία 13\10\01: Ένα Χάμερ πού στοιχίζει 58000δολ εμείς τό πήραμε 145000δολ, άρα πού πήγαν τά παραπάνω λεφτά ;
• Χώρα 19\12\02: ό Στρατός συντηρείται, λόγω κλεψίματος χρημάτων, μέ τά αποθέματα πού είναι γιά ώρα ανάγκης.
• Ελυθεροτυπία 30\12\03 Σωτηρέλης : ή στάση σας κ.Υπουργέ παρέχει διευκολύνσεις σέ στιγνά οικονομικά συμφέροντα.
• Χώρα 11\12\01: ό Τσοχατζόπουλος υπέγραψε προμήθειες 700 δις 2 ώρες πρίν παραδόσει τό Υπουργείο στόν Γιάννο.
• Χώρα 17\9\03: Πανωπροίκι 4 δις γιά κάθε πυροσβεστικό αεροπλάνο.
• Γιακουνάτος προμηθευτής εξοπλισμών καί επι Πασόκ καί επι ΝΔ
• Λαναράς, έβγαλε τρίς από τό χρηματιστήριο καί αμέσως έκλεισε στήν Νάουσα τό εργοστάσιό του καί εξηφανίσθη.
• Μπόμπολας παίρνει δημόσια έργα επί Πασόκ καί τώρα τού δίδει δημόσια έργα καί ό Σουφλιάς.
• Στό χρηματιστήριο τό 1999 εκλάπησαν από τίς Ελληνικές οικογένειες 50 τρίς!!
• Οί 5 εμπειρογνώμονες τού ελικοπτέρου στά Ίμια, μετά τό πόρισμά των (ατύχημα) πήραν θέσεις στό ΝΑΤΟ καί σέ Πρεσβείες.


• Στήν Νεα Δημοκρατία, ό Μπόμπολας επέβαλε Σουφλιά
• Πόρισμα Μακέην : μίζες 10% σέ εταιρίες of shore Ελλήνων πολιτικών.
• 5\11\04 Ό Τέρενς Κουίκ αποκαλύπτει τήν καταγωγή τού Μίλλερ, πρεσβευτού τών ΗΠΑ : Εβραίος από τό Μπρούκλιν. Καί ενώ ό δημοσιογράφος πού όλα τά χρόνια έλεγε αυτά πού ήθελαν οί Αμερικάνοι φαίνεται νά αντιδρά πού καί πού, ό «μέγας» αντιδραστικός Καρατζαφέρης, προκειμένου νά εξαργυρώση τήν είσοδό του στήν Ευρωβουλή λέγει : (15\10\04) Βεβαίως καί έγινε τό Ολοκαύτωμα...
• Τήν τελευταία 20τία οί Αγρότες πεινούν καί οί Τράπεζες πληστηριάζουν.
• Μπόμπολας, Λαμπράκης, Κόκκαλης, Αλαφούζος, Κοπελούζος, Βαρδινογιάννης, στηρίζουν ΝΔ κάι Πασόκ καί ό κόσμος κοιμάται.
• 50 Οικογένειες έχουν τόν Πλούτο 10.000.000 Ελλήνων καί κανένας δέν αντιδρά
• Οί Έλληνες Βουλευτές τό 2004 επήραν μία Μερσεντές δωρεάν, οί άλλοι Έλληνες πού δουλεύουν όλη ημέρα τί πήραν ;
• Οί επιδοτήσεις κόβονται, τά Ελληνικά προϊόντα καταστρέφονται καί κανένας πάλι δέν αντιδρά.
• Κάθε μέρα κλείνει καί ένα εργοστάσιο καί κόσμος μένει στόν δρόμο.
• Οί Έλληνες οικοδόμοι στό ταμείο ανεργίας καί οί Αλβανοί στίς οικοδομές
• Στίς φυλακές μπαίνουν αυτοί πού χρωστάνε 1-2 εκατ δρχ στήν εφορία, ενώ αυτοί πού έχουν κατακλέψει τό Ελληνικό δημόσιο κυκλοφορούν ελεύθεροι από κανάλι σέ κανάλι καί ρητορεύουν.
• Ό Βουλευτής παίρνει 3000 ευρώ σύνταξη στά 4 χρόνια, ενώ τά τούβλα πού τούς ψηφίζουν πέρνουν 300 μέ 600 ευρώ στά 35 χρόνια σκληρής δουλειάς.
• Ένα ευρώ τό προϊόν στό χωράφι - έξι ευρώ στά Supermarket καί στίς λαϊκές. Γιατί ανέχεται ό κόσμος τούς Μεσάζοντες ;
• Οί Αλβανοί διεκδικούν Τσαμουριά, οί Σκοπιανοί Μακεδονία, οί Τούρκοι Αιγαίο καί Κύπρο καί εμείς δέν διεκδικούμε τίποτα.
• 200 στρατόπεδα έκλεισαν επι Πασόκ καί ΝΔ (Παύλου Μελά, Καρατάσου, κτλ).
• Φασαρία στά κανάλια γιά τό φτωχόπαιδο πού σπουδάζει στήν Ελλάδα από τήν Αλβανία... Στίς 21\10\04 Ό Νομάρχης Θες\κης λέγει πώς τό φτωχόπαιδο τελικά σπουδάζει σέ Πανεπιστήμιο τών ΗΠΑ.
Πού βρήκε τά λεφτά ό Τσενάϊ ; ....
• Οί τράπεζες βάζουν χρεώνουν μέ 20% τό δάνειο, ενώ τήν κατάθεση τήν πληρώνουν μέ 1,5%.
• Καταργούν τό άρθρο 16 κάνοντας τά Πανεπιστήμια επιχειρήσεις πού πωλούν πτυχία.
• Αναφέρετο δικαίωμα νά καίνε οί φοιτητές ή οί Αλβανοί τήν Ελληνική σημαία είπε στόν Αντέννα ό Βαρβιτσιώτης Υιός.
• Μπούρδα νά ασχουλούμαστε μέ τό Μακεδονικό ζήτημα είπε στόν Αντέννα, Mega, Alpha κτλ ό Βουλευτής Κέρκυρας Γεωργιάδης.
• Οί Ευρωβουλευτές τού ΠΑΣΟΚ,ΝΔ,ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισαν υπέρ τής εισόδου τών Σκοπίων στήν Ευρώπης καί φυσικά τής Τουρκίας.


• «Τά επόμενα χρόνια τά σύνορα καί μέρος τής εθνικής μας κυριαρχίας θά περιοριστούν, χάρη τής ευημερίας,ειρήνης καί ασφαλείας στήν περιοχή. Τά δικαιώματα τών ανθρώπων θά υποστούν μεταβολές αλλά καί θά παραβιαστούν από αρχές καί εξουσίες. Ή δημοκρατία θά δοκιμαστεί από νέες μορφές διακυβέρνησης» ή Πρόεδρος τής Βουλής Ψαρούδα Μπενάκη 2004-2005.
• Από τό 74 στήν Ελλάδα ζούν καί βασιλεύουν τά Καρτέλ πετρελαίου, μπύρας, γάλακτος, κρέατος. Ώς πότε θά κλέβουν τούς Έλληνες;
• Οί τράπεζες τού Λάτση, τού Κωστόπουλο κ.α. δηλώνουν κέρδη 2,5 δις Ευρώ καί κανένας πολιτικός ή δικαστής δέν αναρωτιέται.
• Αφήνουν νά κλείση ή Ολυμπιακή γιά νά πλουτίση ό Βασιλάκης μέ τήν Aergean. Κάτω τά χέρια από τίς στρατηγικές επιχειρήσεις.
• Ή Τουρκία βάζει 15 θέματα στήν Χάγη καί εμείς τίποτα. Ούτε Κύπρο, ούτε Θράκη, ούτε Κωνσταντινούπολιν. Ποιός δικαστής θά δικαιώση τήν Ελλάδα; Είναι 100% σίγουρο πώς θά πούν : Τόσα θέματα βάζει ή Τουρκία, άς τής δώσουμε 3,4 γιά νά ησυχάσουμε.
• Στίς εκλογές τού 2007, ό Καρμανλής βγήκε μέ ποσοστό 41%. Μέ τέτοιο ποσοστό ούτε κοινοτάρχης δέν βγαίνει, αλλά μέ τούς εκλογικούς νόμους τό 40% κυβερνά τό 60%.
• Οί τραπεζικές εργασίες στήν Ελλάδα είναι 3πλάσιες από τόν μέσο όρο τής Ευρώπης. Χρεώνουν 3 φορές περισσότερο καί κανένας δέν αντιδρά.
• Ό Σύριζα μέ τόν Αλαβάνο φωνάζουν γιά τήν οικολογία, όταν ό ίδιος καί ή οικογενειά του έχουν γίνει πάμπλουτοι από τά Λατομεία πού έχουν εδώ καί 40 χρόνια.
• Στήν Ζούγλα τού Alter μαθαίνουμε πώς υιός μέλους τού Σύριζα συνελήφθη γιά ληστεία καί κατοχή όπλων, αλλά έχει ασυλία.
• Ή Ολλανδία δέχεται μετανάστες σέ ποσοστό 3% τού πληθυσμού, ενώ ή Ιταλία 2,5%. Ή Ελλάς τού Πασόκ καί τής ΝΔ γιατί έχει φθάσει στό 25% ;
• Οί πολυσυζυτημένοι S300 πού πληρώθηκαν από τόν Ελληνοκυπριακό λαό παραμένουν ανενεργοί γιατί οί Έλληνες πολιτικές καί ή ηγεσία τού στρατού είναι δειλοί. Τό δόγμα τού ενιαίου αμυντικού χώρου πάει περίπατο, ενώ τό ισχυρότερο αμυντικό όπλο τής Βαλκανικής παραμένει σέ κοντέϊνερ κάπου στήν Κρήτη καί μακρυά από τίς δεκάδες παραβιάσεις τών Τούρκων στό Αιγαίο.
• Δημοσίευμα ΝΕΩ:Τό 2004 ή Κυβέρνηση τής ΝΔ μέ τό πού βγαίνει τό πρώτο πού τήν νοιάζει είναι ή αύξηση σέ δικαστές καί βουλευτές πού φθάνει τό 1 δις Ευρώ.
• ΠΑΡΟΝ 16\9\07 : Μπορεί φραστικά νά σκίζεται ό Αλαβάνος γιά τήν γενιά τών 700 ευρώ, μολονότι ό Αλαβάνος είναι ό πιό πλούσιος πολιτικός, αλλά πολλοί από τούς εργαζομένους στόν κομματικό σταθμό τού ΣΥΡΙΖΑ πληρώνονται μέ μισθούς τών 500 ευρώ. Απαιτούν από τούς ρεπόρτερ νά δουλεύουν σαββατοκύριακα γιά νά μήν απολυθούν. Αυτό συμβαίνει στόν ραδιοφωνικό σταθμό «στό κόκκινο»

Στίς 04.08.06 Όπως έγινε γνωστό, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ, με θέμα την έγκριση του νέου εξοπλιστικού προγράμματος για την περίοδο 2006-2010. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις το εξοπλιστικό πρόγραμμα είναι συνολικού ύψους 11,3 δισ. ευρώ και δεν περιλαμβάνει την αγορά μαχητικών αεροσκαφών τέταρτης γενιάς, η οποία αναβάλλεται για μετά το 2008. Προς τι η αναβολή αυτή; Μήπως λόγω των πιέσεων που υπάρχουν από τους αμερικανούς για αποκλειστικό εφοδιασμό της χώρας μας από αμερικανικού τύπου πολεμικά αεροσκάφη; Ή μήπως κρίθηκε πως η ελληνοτουρκική «φιλία» είναι δεδομένη και έτσι δεν αξίζει τον κόπο να ξοδευτούμε ; Απόλυτα σχετικό με τα παραπάνω είναι και το δημοσίευμα της «Ελευθεροτυπίας» της Κυριακής που σας παραθέτουμε αυτούσιο: «Ψωνίζουμε» ανταλλακτικά made in Turkey» Όταν, την άνοιξη του 2000, αξιωματικοί στην πτέρυγα μάχης της Λάρισας άνοιξαν μερικά κιβώτια με ανταλλακτικά των αεροσκαφών F16, δεν πίστευαν στα μάτια τους: Στις επιφάνειές τους αναγραφόταν φαρδιά-πλατιά ότι είχαν κατασκευαστεί... στην Τουρκία.Το περιστατικό αποκαλύπτει μια ενδιαφέρουσα πτυχή της κούρσας εξοπλισμών μεταξύ των δύο χωρών, αλλά ταυτόχρονα και την άλλη όψη των αερομαχιών στο Αιγαίο: Αγοράζουμε τα ίδια αεροπλάνα, από τον ίδιο αμερικανό κατασκευαστή και τα δοκιμάζουμε...μεταξύμας!Με μια διαφορά: Στην Τουρκία υπάρχει γραμμή παραγωγής των F16, συνεπώς και παραγωγή διάφορων ανταλλακτικών τους. Κάτι που η Ελλάδα δεν κατάφερε ποτέ να κάνει, τεμαχίζοντας, κάθε φορά τις αγορές αμερικανικών αεροσκαφών ανά 20 και ανά 30, χωρίς προγραμματισμό, αν κι έχει αγοράσει μέχρι σήμερα συνολικά 170 F-16. Και ακόμη χειρότερα, διατηρεί μια μοναδική στον κόσμο πολυτυπία αεροσκαφών που ανεβάζει το κόστος συντήρησης, εκπαίδευσης Η επιλογή των αμερικάνικου τύπου αεροσκαφών F-16 τόσο από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όσο και από την παρούσα κυβέρνηση της Ν.Δ. είναι μία επιλογή υποταγής, που καταλύει στην ουσία την εθνική μας ανεξαρτησία. Αυτό γιατί εάν ένα κράτος εξαρτάται απόλυτα από ένα άλλο κράτος, προκειμένου να έχει εξασφαλισμένη την εθνική του άμυνα (και στην συγκεκριμένη περίπτωση αναφερόμαστε στα ανταλλακτικά των… F-16!), τότε είναι βέβαιον ότι εξαρτάται από αυτό το κράτος.Ο κύριος Κορωναίος, που έγραψε το παραπάνω άρθρο στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» και που του φάνηκε παράδοξο το γεγονός ότι τα ανταλλακτικά που παραλαμβάνουμε για τα F16 είναι τουρκικής κατασκευής, ας μάθει ότι εδώ και αρκετά χρόνια με επίσημη απόφαση της εταιρείας που κατασκευάζει τα F-16 έχει δρομολογηθεί να κλείσουν τα εργοστάσια στις ΗΠΑ και η κυριότερη
Η συνέχεια του διαχρονικού σκανδάλου της λεηλασίας και του τζόγου με την περιουσία των ασφαλιστικών Ταμείων, που επανήλθε πρόσφατα στη δημοσιότητα με αφορμή την απώλεια 4,8 εκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων, απέδειξε το πόσο μετράει για τους κοινοβουλευτικούς διαχειριστές ο μόχθος των εργαζομένων. Η υπόθεση αγοράς ομολόγων για λογαριασμό του ΤΕΑΔΥ, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας «Ακρόπολις», είναι απλά ένας κρίκος στην αλυσίδα των παράνομων αποφάσεων των διοικήσεων των Ταμείων, τα τελευταία χρόνια, να επενδύουν τις εισφορές των εργαζομένων, όχι σε τίτλους σταθερής και εξασφαλισμένης απόδοσης όπως προβλέπεται, αλλά σε κερδοσκοπικούς τίτλους, με αποτέλεσμα να ζημιώσουν.Μέ τό κόλπο τού Βασικού μετόχου στίς ιδιωτικοποιήσεις τών Κρατικών οργανισμών, ό υπουργός οικονομίας τήν ώρα πού προσπαθεί νά μήν πέση ό ΟΤΕ στά χέρια τής MIG (Marfin invester Group) χαρίζει τά Ελληνικά Πετρέλαια στόν Λάτση, γνωρίζοντας ότι άν ό Βγενόπουλος τής MIG καταφύγει στά Ευρωπαϊκά δικαστήρια, θά κερδίσει καί θά χαθεί καί ό ΟΤΕ, δημιουργόντας έτσι ή Κυβέρνηση τής Ν.Δ. ιδιωτικά μονοπόλεια εισβάρος φυσικά τών Ελλήνων. Καταρχήν συμφωνία γιά μεταβίβαση τού ποσοστού τού ΟΤΕ, πού κατείχε ή MARFIN INESTMENT GROUP (MIG), στήν DEUTSCHE TELECOM, είναι ή τελευταία πράξη πού δρομολογεί τό πλήρες ξεπούλημα τού εθνικού φορέα τηλεπικοινωνιών στό ιδιωτικό καί ιδιαίτερα τό ξένο κεφάλαιο.Μία συμφωνία, η οποία δεν προκάλεσε καμία έκπληξη, καθώς οι παρασκηνιακές συζητήσεις με την Deutsche Telecom ξεκίνησαν πριν από αρκετό καιρό, μέσα στο πλαίσιο του πλειστηριασμού της Εθνικής περιουσίας. Η Deutsche Telecom, εξάλλου, ήταν η πρώτη επιλογή από τους δύο μεγάλους ευρωπαϊκούς τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στους οποίους θα επιθυμούσε το ελληνικό Δημόσιο να εκχωρήσει τη θέση του «στρατηγικού επενδυτή» για τον ΟΤΕ (ο άλλος ήταν η ισπανική Telefonica). Ποιός θά κερδίσει από τό κλείσιμο τής Ολυμπιακής ; Οί σχέσεις Βασιλάκη Argean μέ τήν κυβέρνηση είναι γνωστές. Τά δρομολόγια τής Argean γιά παράδειγμα είναι μετά τής Ολυμπιακής. Γιατί ό υπουργός μεταφορών βοηθά τήν κερδοσκοπική ιδιωτική εταιρία εισβάρος τής Ελληνικής πού αποτελεί στραγικού χαρακτήρα εταιρία. Ποιός κύριοι τής κυβερνήσεως θά ξυπνήσει 5 τό πρωί γιά νά πετάξει 30΄ έως τήν Ρόδο ή τήν Κρήτη, όταν ή Argean πετά στίς 11 καί 12 τό πρωί ; Έτσι λοιπόν κερδίσει ή ιδιωτική τό 56% τών εσωτερικών πτήσεων. Γιατί 45 περίπου χρόνια προσφέρει ή Ολυμπιακή χωρίς κέρδος μεταφέροντας πολιτικούς, στρατιωτικούς, ασθενείς καί ότι άλλο χρειάζεται ή χώρα ; Γιατί ένας ιδιώτης χωρίς διαγωνισμούς νά κερδίζει τό χρόνο 50 εκατ. ευρώ κάνοντας όλες τίς διαφημίσεις τού Ελληνικού δημοσίου, ενώ μόνο από τόν ΟΠΑΠ νά βγάζει 100 εκατ. ευρώ καί νά φθάνει σήμερα νά έχει σπίτια καί κότερα πού θά ζήλευαν οί Κόκκαλης καί Βαρδινογιάννης. Ή Ελλάς είναι μαζί μέ τήν Βολιβία από τά πιό διεφθαρμένα κράτη τού κόσμου, καί ό Πρωθυπουργός αντί νά κάνη κάτι , ασχολείται μέ τήν επικοινωνιακή πολιτική. Τί θά γίνει μέ τά Καρτέλ γάλακτος, κρέατος, σοκολάτας κ.α. Εκβιάζουν τούς μαγαζάτορες νά έχουν μόνο δικά των προϊόντα γιά νά μήν τούς πάρουν τά ψυγειά, καί στίς τιμές όλοι ίδιοι. Αυξάνουν όλα τά γάλατα, όλα τά κρέατα καί αναγκαστικά ότί καί νά διαλέξεις δέν αλλάζει κάτι. Προσφορά καί ζήτηση λέει ή οικονομία, αλλά καί μέ ζήτηση καί χωρίς οί τιμές δέν αλλάζουν ποτέ πρός τά κάτω. Ό υπουργός κύριος Φόλιας προσέχει τήν Aston Martin τού αλλά δέν προσέχει τίς τιμές στήν Ελλάδα. Τό ίδιο προϊόν στήν Γαλλία 29 λεπτά, 31 λεπτά στήν Γερμανία καί 1 ευρώ στήν Ελλάδα (μιλάμε γιά Μακαρόνια), ενώ οί μισθοί τών Ελλήνων βρίσκονται στά μισά άν όχι στό 1\3 από τούς μέσους μισθούς τών άλλων Ευρωπαίων. Ή Νέα Δημοκρατία έκοψε στόν προυπολογισμό 2 εκατ ευρώ στόν Οκανά, 7 εκατ. στίς ψυχιατρικές κλινικές, ενώ κονδύλια γιά τούς γιατρούς πού πρέπει νά προσληφθούν στά νοσοκομεία δέν προβλέπονται κάν. Πού πάνε τά λεφτά αυτά; Ή Απλή αναλογική πρέπει νά επιστρέψη στό εκλογικό σύστημα, δέν γίνεται τό 38% τών ψηφοφόρων νά βγάζουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Στό Μακεδονικό απλά είναι τά πράγματα! πρέπει νά γίνει Δημοψήφισμα καί νά μάθουμε τί θέλει ό Ελληνικός λαός. Θέλει σύνθετο όνομα, θέλει άλλο όνομα χωρίς τήν λέξη Μακεδονία ή Θέλει κάτι άλλο, καί τότε νά προχωρίσουμε. Ότι πεί ό Λαός. Από τό νά χαρίσουμε τόν Αλέξανδρο στούς Σκοπιανούς έως καί νά φθάσουμε σέ εμπάρκο ή πόλεμο. Ό Λαός θά πολεμήσει ό Λαός καί θά αποφασίσει καί όχι κάποιος Αμερικανός πρέσβυς.
Από τό 1976 έως 1981 έχουμε τίς διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας μέ τήν ευθύνη τής Νέας Δημοκρατίας. Τό 1962 ή Τουρκία στό Νάτο πρώτη φορά έθεσε θέμα Αιγάιου καί επιχειρησιακής ευθύνης. Τό 1969 κάνει τό ίδιο ή Τουρκία στό πλαίσο τού ΟΗΕ όπου ή Τυνησία ψηφισε υπέρ τής Τουρκίας. Τό 1958 στήν συνθήκη τής Γενεύης : τά νησιά έχουν τήν δική των υφαλοκρηπίδα. Τό 1982 έχουμε τήν σύμβαση Montego bay όπου ή Ελλάς έχει δικαίωμα 12 ναυτικών μιλίων. Επίσης έχουμε επεναλήψεις Συμφωνίων : ICAO 1952-58 ΣΙΚΑΓΟΥ 1944 10m τό FIR ΑΘΗΝΩΝ εκεί θά υποβάλλονται τά σχέδια πτήσεως πάνω από τό Αιγαίο. Στίς 11/11/76 τό Πρωτόκολλο Βέρνης μεταξύ Τζούνη καί Μπιλγκέ. Ή συνάντησις ήτο μυστική, τό θέμα : περί υφαλοκρηπίδος ή πρώτη κίνησις γιά τήν παραχώρηση τού Αιγαίου. Στίς 7/7/78 έχουμε συνάντησις Θεοδωροπούλου (πρέσβης ελλάδος) είς τουρκία. Στίς 20/9/78 οί ίδιοι συναντήθησαν είς Αθήνα. Στίς 10/2/78 οί ίδιοι συναντήθησαν είς Άγκυρα. Στίς 7/4/79 στήν Γενεύη οί εκπρόσωποι τών δύο υπουργίων εξωτερικών συναντήθησαν γιά άλλη μία φορά. Στίς 11/5/79 στό Στρασβούργο οί τούρκοι στήν εκεί συνάντηση εζήτησαν νά αποστρατικοποιηθή τό Αιγάιο. Στίς 9/7/79 ό Θεοδωρόπουλος συναντάται είς Αθήνα μέ Γιγκίτ. Στίς 10/7/79 ό Καραμανλής καί ό Μολυβιάτης συναντούν τόν Γιγκίτ. Στίς 31/10/79 στό Λονδίνο εγένετο συνάντησις μεταξύ Θεοδωροπούλου καί Γιγκίτ. Στίς 18/2/80 έχουμε συνάντηση τού πρέσβη Μακρή στήν Άγκυρα μέ τούρκους αξιωματούχους. Στίς 7/12/71 είχε οριοθετηθεί ό Έβρος μέ πρωτόκολλον, ενώ 3/10/80 στήν Νέα Υόρκη συναντάται ό Θεοδωρόπουλος μέ τόν Γκιορούν, όπου ελέχθησαν τά εξής : «ή τουρκία διαθέτει μετά τίς ΗΠΑ τήν μεγαλυτέρα αποβατική ικανότητα στό ΝΑΤΟ. Οί Ελληνικές δυνάμεις στά νησιά είναι γιά φιγούρα. Ή τουρκία στήν εξής συνάντηση πετυχαίνει κατάργηση αεροδιαδρόμων καί αύξηση κατωτάτου ύψους. Δημιουργούνται αεροδιαδρόμοι πού συνοντίζονται πλέον από Ελλάδα καί Τουρκία. Ό συντονισμός τού FIR Αθηνών γίνεται από κοινού πλέον». Τέλος στίς 16/3/81 έχουμε συνάντησι τουρμέν καί Σέρμπου. Στό Παρίσι μετά τήν συνάντησιν Μητσοτάκη καί Γιλμάζ, ό δεύτερος δήλωσε στό Τουρκικό ειδεσεογραφικό πρακτορίο ειδήσεως Ανατόλια ότι συζήτησε μέ τόν κ.Μητσοτάκη θέματα συνεκμεταλλεύσεως τού Αιγαίου. Ό Μητσοτάκης εδέχθη ή Τουρκία νά κάνει γεωτρήσεις στόν Αιγαίο καί μάλιστα σέ μή αμφισβητούμενες περιοχές έως καί τότε. Ό Μητσοτάκης υπέπεσε σέ εθνικό ολίσθημα. Ό Μητσοτάκης κατέβαζε τά Ελληνικά χωρικά ύδατα στά 6 νμ. Τόν Οκτώμβριο τού 1980 ώς υπουργός εξωτερικών . ό Βύρων Θεοδωρόπουλος στίς 3/10/80 δήλωσε στήν Νέα Υόρκη ότι ή Ελλάς δέχεται νά δοθή άν χρειαστεί στήν Τουρκία συμψηφίσματος εκτός Αιγαίου όμως. Στήν ΝΑ Ρόδο εάν θέλουν ή στήν Κρήτ. Από τό 1950 οί ΗΠΑ έχουν βρεί σημαντικά κοιτάσματα πετρελαίου. Ό Μητσοτάκης στίς 7/3/81 περιώρισε από 25 μίλια τόν έλεγχο τού αεροδρομίου τής λήμνου σέ 12 μίλια, εξασφαλίζοντας τήν εξυπηρέτηση τών Τούρκων καί φέρνοντας σήμερα τήν Λήμνο σέ θέση βολής από τά Τουρκικά πολεμικά. Ή Ρόδος εσώθη μέ τίς εκλογές τού 81 όπου έπεσε ή ΝΔ καί δέν πρόλαβαν οί Μητσοτάκης Μολυβιάτης καί Καραμανλής νά ξεπουλήσουν όλη τήν θάλασσα τού Αιγαίου. Από 7/3/81 ή Ελλάς δίδει στήν Τουρκία τόν έλεγχο έως καί 10000 πόδια. Αεροπλάνο τής ολυμπιακής δηλαδή πού φεύγει από Αθήνα γιά Αλεξανδρούπολιν μέσω διαδρόμου G33 πετά στά 10000-25000 πόδια. Όταν πλησιάσει γιά προσγείωση μετά τήν Σαμοθράκη στά 8000 πόδια μπορεί νά βρεθή ενωπίου τουρκικών αεροπλάνων καί ή ασφάλεια πλέον εναπόκειται στήν φιλεσπλαχνία τών αρχών ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας.

Ή Ελλάς θά πρέπει αμέσως νά επεκτείνη στά 12 ναυτικά μίλια. Όποιος έχει τόν έλεγχο τού Αιγαίου ελέγχει καί τήν Ελλάδα. Αντί αυτού στίς 25/6/92 ή Ελλάδα υπογράφει σύμφωνο φιλίας μέ τήν Τουρκία καί ό Μητσοτάκης διακήρυξε στό αεροδρόμιο ότι δέν υπάρχει πλέον απειλή έξ’ Ανατολών καί έπραξε τά εξής :

1. Εισηγήθηκε διπλή ονομασία μέ τήν χρήση τού ονόματος Μακεδονία
2. εγκατέλειψε τίς συνομιλίες τής Βιένης γιά τόν έλεγχο τού λιμανιού τής Μερσίνας, τήν πλέον ανεξάρτητη ναυτική βάση κατά τής Κύπρου καί τού Αιγαίου.
3. 8/6/91 αποδέχθηκε τήν λύση συνομοσπονδίας στήν Κύπρο αναγνωρίζοντας έτσι ντε φάκτο τό ψευδοκράτος.
4. 9/91 παραδέχθηκε αμφισβητούμενες περιοχές ανατολικά τού 25Ε
5. Νότια καί ανατολικά τής Λήμνου ό Μητσοτάκης επέτρεψε τουρκικόν πεδίον βολής, ενώ υπάρχουν μεταξύ Λήμνου καί Χίου 25 κοιτάσματα πετρελαίου.
6. 1/11/73 εφημερίς κυβερνήσεως Τουρκίας υπ’αριθμόν 7/8394 απόφαση τής Τουρκικής Κυβερνήσεως δίνονται άδειες πρός έρευνα πετρελαίου (εφημ 18/7/74)

Η ζώνη της θάλασσας κατά μήκος των ακτών ενός κράτους, η οποία υπάγεται στην κυριαρχία του, ως προέκταση της ξηράς του που βρέχεται από τη θάλασσα. Η αιγιαλίτιδα ζώνη, που λέγεται αλλιώς «χωρικά ύδατα», θεωρείται έδαφος της πολιτείας, η οποία ασκεί σ’ αυτήν τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ιδίως σχετικά με την αλιεία, την εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου ορυκτού πλούτου, τον υγειονομικό έλεγχο των ακτών, τη δίωξη του λαθρεμπορίου από τη λιμενική αστυνομία και τις τελωνειακές υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλη εξουσία που έχει στο έδαφός της, χωρίς όμως να παραβιάζει τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Η οριοθεσία των θαλάσσιων χώρων έχει πάντοτε διεθνή χαρακτήρα. Αν και αποτελεί μονομερή δικαιοπραξία, η ισχύς της, σε σχέση προς τρίτα κράτη, εξαρτάται από το Διεθνές Δίκαιο. Διεθνώς δεν καθορίστηκε ακόμη με ακρίβεια η έκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης, διότι οι σχετικές διεθνείς διασκέψεις (της Κ.τ.Ε. στη Χάγη, το 1930, και των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη το 1958 και 1960), που ασχολήθηκαν με το ζήτημα αυτό, δεν πέτυχαν μέχρι σήμερα να το λύσουν και να καθορίσουν με ακρίβεια το μήκος στο οποίο πρέπει να φτάνει η ζώνη αυτή από τις ακτές κάθε κράτους. Μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον προκάλεσε και η διάσκεψη του Καράκας, που έγινε τον Ιούλιο του 1974, η οποία, όμως, παρά τις ελπίδες που γέννησε, δεν μπόρεσε να καταλήξει σε θετικά αποτελέσματα.Έτσι, τα κράτη έχουν καθορίσει μόνα τους κατά διάφορο τρόπο την έκταση αυτή, που δεν είναι ίδια παντού, γιατί άλλα την όρισαν σε τρία, άλλα σε έξι και άλλα σε δώδεκα ναυτικά μίλια. Η καθιέρωση όμως από το «σχέδιο σύμβασης» της Επιτροπής του Διεθνούς Δικαίου του 1981, ανώτατου ορίου 12 ναυτικών μιλίων, μπορεί να οδηγήσει στο ασφαλές συμπέρασμα ότι αδιάφορο αν ακόμα δε συνάφθηκε η σύμβαση, γύρω από αυτό το πλάτος υπάρχει γενική συναίνεση των κρατών.Σύμφωνα μάλιστα με το άρθρο 3 αυτού, τα κράτη μπορούν να καθορίζουν το πλάτος της αιγιαλίτιδας ζώνης σε 3, 6, 9, 11, 12 μίλια αλλά δεν μπορούν να υπερβούν τα 12 μίλια. Η Ελλάδα σύμφωνα με το νόμο 230/1936 έχει αιγιαλίτιδα ζώνη 6 ναυτικών μιλίων.Τα κράτη εκείνα που όπως η Ελλάδα έχουν αιγιαλίτιδα ζώνη μικρότερη των 12 μιλίων, δικαιούνται, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, να επεκτείνουν την αιγιαλίτιδα ζώνη τους ως το ανώτατο όριο που προβλέπει το άρθρο 3.
Σημείο για τη μέτρηση της αιγιαλίτιδας ζώνης από την ξηρά προς τη θάλασσα είναι το σημείο στο οποίο φτάνει στην ξηρά το μεγαλύτερο κύμα της θάλασσας. Η αλιεία απαγορεύεται στους ξένους υπηκόους μέσα στην αιγιαλίτιδα ζώνη. Ξένα πλοία μπορούν να περνούν μέσα από την αιγιαλίτιδα ζώνη, αρκεί αυτό να γίνεται χωρίς να βλάπτονται τα συμφέροντα του κράτους, όχι όμως να παραμένουν και να αγκυροβολούν μέσα σε αυτήν. Το κράτος μπορεί να παραχωρήσει προνόμια και δικαιώματα τόσο μέσα στην αιγιαλίτιδα ζώνη του όσο και στις ακτές του, αρκεί η παραχώρηση αυτή να μην είναι επιζήμια για τα συμφέροντα του κράτους. Όσο για το λόγο που δικαιολογεί την ύπαρξη αιγιαλίτιδας ζώνης, έχουν διατυπωθεί πολλές γνώμες και θεωρίες. Η επικρατέστερη είναι η «Θεωρία της Κυριαρχίας της Πολιτείας», που ορίζει ότι κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να επεκτείνει την κυριαρχία του (imperium) και μέσα στη θάλασσα σε ορισμένη απόσταση από τις ακτές του και να ασκεί ένα είδος επικυριαρχίας στη ζώνη αυτή.
Τό 1987 μέ αφορμή τήν έξοδο στό Αιγαίο τού Σισμίκ, δημιουργήθηκε στήν Ελλάδα κλίμα πολέμου. Βέβαια όλα ξεκίνησαν από τό 1974 όπου ό υπουργός Ανδρουτσόπουλος δήλωσε πώς οί Αμερικανοί θέλουν συνεκμετάλευση τού Πετρελαίου στό Αιγαίο. Ή Χούντα έβγαζε πετρέλαιο στόν Πρίνο Καβάλας, εταιρία τήν οποία ό Παπανδρέου μέ τόν Ετζεβίτ παγώνουν καί κάθε άλλη γεώτρηση στό Αιγαίο. Ό Στέφανος Μάνος υπουργός ΝΔ δηλώνει πώς δέν μπορούμε νά βγάλουμε πετρέλαιο ή δέν μάς αφήνουν. Τό 1981 ό Κουλουμπής ό υπουργός τής κυβερνήσεως δηλώνει πώς δέν μάς αφήνουν νά βγάλουμε πετρέλαιο γιά λόγους ασφαλείας. Ό Ράλλης έδωσε εντολή σέ εταιρία ερευνών πετρελαίου, λίγο πρίν τίς εκλογές τού 81 όπου θά νικούσε ό Ανδρέας. Ό Πρίνος έβγαζε 30000 βαρέλια τήν ημέρα, ενώ μπορούσε 100000 βαρέλια ανά μέρα. Ή Ελλάδα σήμερα θέλει 400000 περίπου βαρέλια ανά ημέρα. Τό 1987 ή Τουρκία βγάζει δύο ερευνητικά σκάφη καί ό Ανδρέας Παπανδρέου εμφανίστηκε ώς ό ανυποχώρητος πολέμαρχος, πού ήταν αποφασισμένος νά μήν κάνη πίσω. Μετά τό κλίμα πολέμου πού δημιουργήθηκε, είχαμε τήν συνάντηση στό Νταβός τής Ελβετίας τού Οζάλ καί τού Παπανδρέου, όπου ό Ανδρέας δήλωσε τό περίφημο «mea culpa». Από τήν εποχή αυτή άρχισε νά γίνεται «μόδα» ή Ελληνοτουρκική φιλία. Αυτή ή νέα κατάσταση έχει πάρει σήμερα διαστάσεις κρατικής ιδεολογίας. Τό περίεργο βέβαια είναι ότι τά θερμά επεισόδια προαναγγέλονται. Μόνο πού τά θερμά επεισόδια όταν είναι πραγματικά θερμά δέν προαναγγέλονται από τόν τύπο, γιατί τότε δέν είναι θερμά αλλά ψυχρά, υπολογισμένα καί σχεδιασμένα. Στίς 11\11\98 ό Μπέρνς δηλώνει πώς υπάρχει πολύ πετρέλαιο στήν Ελλάδα, αλλά λόγο διαμάχης μέ τήν Τουρκία δέν γίνεται νά τό βγάλουμε.Ή μοίρα τής Ελλάδος σύμφωνα μέ τούς γεωπολιτικούς νόμους, φαντάζει σκληρή. Ή σύγκρουση ίσως νά μήν είναι αναπόφευκτη, αλλά ή μή σύγκρουση ίσως νά είναι περισσότερο μοιραία. Ό λαός πού δημογραφικά φθίνει καί αργοπεθαίνει μέσα σέ ειρηνιστικά ιδεολογήματα είμαστε εμείς. Τό Associated Press μετά τήν απογραφή τού 2001 έγραψε : «σέ 30 χρόνια ό πληθυσμός τής Ελλάδος, από τά 10,9 εκατ. σήμερα θά περιοριστεί στά 7 εκατ. ενώ σύμφωνα μέ τόν Μανώλη Κοντοπυράκη, γενικό γραμματέα τής στατιστικής υπηρεσίας, γιά νά διατηρηθή ό Ελληνικός πληθυσμός χρειάζονται 2,2 παιδιά ανά γυναίκα.Εφημερίς τής Κυβερνήσεως
Ελληνικής Δημοκρατίας αρ.φύλλου 217, 10\11\2004
περί κυρώσεως τής Ελληνικής Ιθαγενείας :

Άρθρο 1: Τήν Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά από τήν γέννησή του καί όποιος γενιέται σέ Ελληνικό έδαφος, εφόσον δέν αποκτά μέ τήν γέννησή του αλλοδαπή ιθαγένεια ή αγνώστης ιθαγενείας.

Άρθρο 2: Αλλοδαπός πού γεννήθηκε χωρίς γάμο τών γονέων του καί αναγνωρίσθηκε νόμιμα ώς τέκνο Έλληνα, έτσι ώστε νά εξομοιώνεται πλήρως μέ γνήσιο τέκνο του πατέρα του, γίνεται Έλληνας από τήν αναγνώριση, άν κατά τόν χρόνο αυτόν είναι ανήλικος.

Άρθρο 3: Αλλοδαπός πού υιοθετήθηκε πρίν τήν ενηλικίωσή του γίνεται Έλληνας από τόν χρόνο τής υιοθεσίας.

Άρθρο 4: Ό Αλλοδαπός πού εισάγεται σέ στρατιωτικές σχολές τών αξιωματικών ή τών υπαξιωματικών, θά αποκτά αυτοδίκαια τήν Ελληνική ιθαγένεια.

Επί τού κειμένου λοιπόν, όλα τά παιδιά τών Λαθρομεταναστών πού γενιούνται από σήμερα καί πέρα στήν Ελλάδα, μπορούν νά πάρουν αυτομάτως τήν Ελληνική Ιθαγένεια. Σέ δεκάδες ομιλίες τούς ό Παπανδρέου, ό Αλαβάνος καί ό Τσίπρας ζητούν ψήφο στούς μετανάστες, δηλαδή τούς λαθρομετανάστες. Συγχρόνως όμως οί Έλληνες σέ συντριπτικά ποσοστά δείχνουν στίς δημοσκοπήσεις τήν δυσαρέσκειά των γιά τήν ανεξέλεγκτη παρουσία στήν χώρα μας εκατομμυρίων λαθρομεταναστών. Παρ’όλα αυτά ανέχονται τά πάντα καί δέν αντιδρούν. Ούτε κάν γιαυτούς πού πουλούν ναρκωτικά στά παιδιά των.
Πώς είναι δυνατόν νά βάζουμε στήν ίδια μοίρα Έλληνες μέ χιλιάδες λαθρομετανάστες πού παρανόμως ήλθον στήν χώρα μας ; Έτσι λοιπόν μέ τόν νέο νόμο τό κράτος τί θά κάνει ; Θά απελάσει τούς γονείς των ; Μάλλον όχι. Άρα μαζί μέ τά παιδιά νομιμοποιούνται πλέον όλοι οί Λαθρομετανάστες.Σέ 30 χρόνια από τά 7 εκατομμύρια Έλληνες, τά 4 θά είναι γηρασμένοι σέ μή παραγωγική ηλικία. Από τήν άλλη 2 εκατομμύρια Έλληνες θά πρέπει νά αντιμετωπίσουν δεκάδες εκατομμύρια νέους Τούρκους καί Αλβανούς. Ή δραματική μείωση τών γεννήσεων τήν τελευταία 20τία έχει οδηγήσει από τό 33,4% νέους πού ήσαν τό 1967, σέ 23,1% πού είναι σήμερα. Ή κάθε αύξηση τούς πληθυσμού προέρχεται από τήν ελευθέρα εισροή προσφύγων λαθρομεταναστών. Τό 95% τής συνολικής αυξήσεως τού πληθυσμού, οφείλεται στήν εισροή μεταναστών. Σχολεία έχουν κλείσει γιά πάντα στούς νομούς Κιλκίς, Κέρκυρα, Έβρο, Κοζάνη, Πρέβεζα καί αλλού. Σύμφωνα μέ στοιχεία τού Υπουργείου Παιδείας, οί ξένοι μαθητές στά σχολεία αποτελούν τό 10,7%. Συμπερασματικά ή Ελλάδα τό 2050 θά είναι Τρίτη στήν ηλικιακή εξάρτηση. Οί 60 στούς 100 θά είναι υπερήλικες. Σαυτόν τό κίνδυνο καί τήν υπογεννητικότητα τί κάνει τό ΠΑΣΟΚ καί ή Νέα Δημοκρατία
Είναι λοιπόν βέβαιο πλέον ότι μετά τόν νόμο αυτόν, στά επόμενα 30 χρόνια οί ξένοι στήν Ελλάδα θά κυβερνήσουν κατ’ουσίαν τήν πατρίδα μας. Ποιοί Ξένοι όμως ... Στην Βόρεια Ήπειρο, δίπλα δηλαδή στα ελληνικά σύνορα, έχουν εγκαταστήσει την έδρα τους οι Τσάμηδες αντάρτες, οργανωμένοι στα πρότυπα του "Απελευθερωτικού Στρατού Κοσσυφοπεδίου" (ΑΣΚ). Η δύναμη τους αποτελείται από 5.000 ένοπλους, εξοπλισμένους με ελαφρύ οπλισμό που λεηλάτησαν από τα αλβανικά στρατοπέδα κατά τις ταραχές του 1996, και πανέτοιμους να αναλάβουν δράση με σαμποτάζ και ανταρτοπόλεμο εντός της Ελλάδος, αμέσως μετά την ένωση του Κοσόβου με την Αλβανία, με στόχο την "απελευθέρωση" της Τσαμουριάς. Ως Τσαμουριά αποκαλούν οι Αλβανοί την περιοχή της Ηπείρου που περιλαμβάνει τις γεωγραφικές ζώνες Ηγουμενίτσας, Πάργας, Παραμυθιάς, Φιλιατών και Μαργαριτίου, πρόκειται δηλαδή για τη σημερινή Θεσπρωτία. Σε αυτήν την περιοχή ζούσαν πριν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 25.000 μουσουλμάνοι Αλβανοί, οι λεγόμενοι Τσάμηδες. Κατά τη διάρκεια της κατοχής η Θεσπρωτία παραχωρήθηκε από τους Γερμανούς, μαζί με το Κόσοβο, στην Αλβανία και οι Τσάμηδες, φορώντας γερμανικές στολές, διέπραξαν πρωτοφανείς σφαγές κατά των Ελλήνων της Θεσπρωτίας.
Μετά τον πόλεμο για να αποφύγουν την τιμωρία, διέφυγαν στην Αλβανία. Σήμερα απ' ότι φαίνεται ετοιμάζονται να επαναλάβουν τα "κατορθώματα" του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.Οι Τσάμηδες έχουν ιδρύσει στην Αλβανία τον "Σύνδεσμο της Τσαμουριάς", μιά 100μελή άτυπη βουλή. Ο Σύνδεσμος αυτός έγινε μέλος της "οργάνωσης υπο-αντιπροσωπευμένων λαών" του ΟΗΕ το 1995, μια ενέργεια στην οποία ούτε καν αντέδρασε η ελληνική κυβέρνηση. Στην Αλβανία οι Τσάμηδες έχουν ιδιαίτερη δυναμική μαζί με τους Κοσοβάρους. Και αυτό γιατί από τους Αλβανούς, θεωρούνται εκπρόσωποι των "σκλαβωμένων" πατρίδων (Κόσοβο - Τσαμουριά). Αξίζει να σημειωθεί στις 30 Ιουνίου 1994 η αλβανική βουλή καθιέρωσε ομόφωνα την 27 Ιουνίου ως ημέρα "γενοκτονίας" των Τσάμηδων.Εκτός από τη Θεσπρωτία, αλβανικές βλέψεις, μαζί με όποιες άλλες, εκδηλώνονται και για τη Δυτική Θράκη. Ο υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας Πασκάλ Μίλο είναι ο μοναδικός, ίσως, Αλβανός ακαδημαϊκός που ασχολείται με την μουσουλμανική μειονότητα στη Δυτική Θράκη. Στο παρελθόν, επέκρινε την ελληνική πολιτεία για άσκηση πολιτικής κάθαρσης, εναντίον της μειονότητας. Σημειώνεται ότι ο ίδιος έχει κάνει και έρευνες επί τόπου με επισκέψεις του στη Δυτική Θράκη. Την ίδια στιγμή η "Ομόνοια", η οργάνωση των Βορειοηπειρωτών στην Αλβανία, βρίσκεται σε κατάσταση διάλυσης. Ακολουθώντας τις συμβουλές της ελληνικής κυβέρνησης για "ησυχία" και "συνεργασία" οι Βορειοηπειρώτες προσχώρησαν στα αλβανικά κόμματα με αποτέλεσμα να μην αντιπροσωπεύεται πλέον πολιτικώς ο Ελληνισμός της Βορείου Ηπείρου.
Τό 1993 ό Μιλόσεβιτς προτείνει στόν Σαμαρά νά μοιράσουν τήν Βόρειο Ήπειρο καί τά σκόπια. Ό Σαμαράς (Εκπομπή «Φάκελοι Παπαχελά» Απρίλιος 2002) μένει εμβρόντητος! Παρ’όλα αυτά 1000000 κόσμος βγήκε στούς δρόμους, ενώ ό Μολυβιάτης πού τό κόμμα του πούλησε τό όνομα, έλεγε πώς εμείς δέν δεχόμαστε τόν όρο Μακεδονία. Στήν συνέχεια ό Μητσοτάκης συναντιέται μέ τόν Σαμαρα καί τού λέγει : «δέν σού κρύβω πώς τό θέμα τής ονομασιάς δέν τό βρίσκω σημαντικό».
Κατόπιν τό 2001 ό Στρατηγός Γρυλλάκης παραδέχεται ότι συζήταγαν τήν ονομασία «Σλαβομακεδονία». Ό Γκλιγκόρωφ αποκάλυψε πώς ή Ελληνική κυβέρνηση τού έδινε 1000000 δολ γιά νά σταματήσει τήν ονομασία. Ό Παπανδρέου όπως τό 1987 έτσι καί τό 1993 ήρθε ώς ηγέτης καί αφού εξελέγη, κήρυξε εμπάρκο. Βέβαια τό εμπάρκο ήταν γιά τά μάτια τού κόσμου, αφού ποτέ δέν τηρήθηκε. Ή κορυφή τής ξεφτίλας τών Ελλήνων πολιτικών ήταν τό 1995 : ό Richard Χόλπρούχ συναντά τόν Παπούλια καί μέ νεύρα πετά τό σακάκι. Μετά πιάνει τό τηλέφωνο καί λέγει στόν Παπούλια ότι άν δέν αποδεχθείται τούς όρους τών Σκοπίων θά έπαιρνε τήν ίδια στιγμή τόν Κλίντον, ό οποίος θά αναγώριζε τά Σκόπια μέ τό όνομα Μακεδονία. Στίς 28-12-06 οί Σκοπιανοί μετονομάζουν τό αεροδρόμιό των Πέτροβετς σέ Μέγας Αλέξανδρος. Ή Ντόρα Μπακογιάνει απάντησε μέ αυτές τίς Ακαδημαϊκές απόψεις: «ό Μέγας Αλέξανδρος είναι μία προσωπικότητα παγκοσμίου εμβελείας...τά σκόπια άλλη μία φορά αναζητούν πλαστά στηρίγματα στό παρελθόν».
Όλοι οί σημερινοί Έλληνες, όταν ή Ελλάς μπήκε στήν Ευρωπαϊκή ένωση καί στήν ΟΝΕ πανηγύρισαν γιά τόν Εξευρωπαϊσμό της... Ε λοιπόν σήμερα αποδείχθηκε πώς αυτή ή επιλογή μας ήταν μοιραία. Ανάγκασε ένα έθνος ολόκληρο νά απαρνηθή τήν Ιστορία του (Μακεδονία = Σκόπια), νά ξεχάση τήν φυλετική του ταυτότητα καί τίς γεωγραφικές του διεκδικήσεις. Όπως είδαμε όλοι, μετά τίς Αμερικάνικές εκλογές τού 2004, ό Μπούς αναγνώρισε τά Σκόπια ώς Μακεδονία καί αμέσως ή Γερμανική κυβέρνηση τών Σοσιαλοδημοκρατών υποστήριξε τήν υιοθέτηση συνταγματικού ονόματος μέ τήν ονομασία Δημοκρατία τής Μακεδονίας. Φυσικά τό Υπουργείο εξωτερικών τών Σκοπίων χαιρέτισε τήν πρόταση. Είναι προφανές πώς ή εξωτερική πολιτική τής Αμερικής περνά σέ άλλη φάση, ενώ ή Ελληνική παραμένει νά είναι Yes Man. Ή Νεα Δημοκρατία μιλά μέ κυνισμό καί δέν τό κρύβει πώς θά δεχθεί ένα σύνθετο όνομα μέ τόν όρο Μακεδονία. Τό Πασόκ απλά επιβεβαιώνει τήν παλαιότερη θέσι του περί αποδοχής τού ονόματος. Ή Αριστερα φυσικά παραχωρεί τό όνομα, μή θεωρώντας το σημαντικό γεγονός. Καί πώς νά τό θεωρή αφού τό ζήτημα ξεκίνησε τό 1944 από τούς Στάλιν, Τίτο καί Δημητρώφ. Δημιούργησαν ένα Ιδεολόγημα πού ήθέλει τήν Μακεδονία κατεχόμενη καί τά Σκόπια ώς ελεύθερη «Μακεδονία». Στόχος αυτού τού ιδεολογήματος είναι ή αφαίρεση Ελληνικών εδαφών. Τό κράτος αυτό έως τό 1945 σέ όλες τίς διεθνείς συνθήκες, σέ όλους τούς Βαλκανικούς χάρτες, ακόμα καί τά γραμματόσημα λεγόταν Vardaska. Από τό 1948 καί μετά , διά μαγείας αρχίζει νά λέγεται Μακεδονία. Τελικά σέ τί γλώσσα μιλούσε ό Αλέξανδρος καί ό Αριστοτέλης : Ελληνικά ή Σλαύϊκα;
Στο πλευρό τους «προοδευτικοί», η κυβέρνηση των Η.Π.Α. και φυσικά το γνωστό «Παρατηρητήριο» και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις.Στο παρελθόν είχαμε αναφερθήκαμε στην προκλητική ενέργεια παραγόντων των εχόντων σλαβική συνείδηση ψευτο Μακεδόνων να εκδώσουν αλφαβητάρι στην σλαβική διάλεκτο. Την όρεξη τους άνοιξε το εθνικά απαράδεκτο γεγονός ότι αυτή την στιγμή με απόφαση της κυβερνήσεως Καραμανλή και της Υπουργού Παιδείας (το εθνικής το παραλείπουμε επίτηδες) Γιαννάκου σε πέντε σχολεία της Θράκης διδάσκεται η τουρκική γλώσσα! Σε πόσα αλήθεια διδάσκεται η Ελληνική Γλώσσα στην Τουρκία; Όσο για το Ελληνικό κράτος κάνει τον ανήξερο, υποβαθμίζει το θέμα. Κοντά τώρα στους ψευτο Μακεδόνες έρχονται και άλλοι(…), όπως θα διαβάσετε παρακάτω. Αφορμή για την νέα πρόκληση ήταν η συνέντευξη του εκπροσώπου του Στέιτ Ντεπάρτμεντ στην οποία είπε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναγνωρίζει τα Σκόπια με το συνταγματικό τους όνομα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». Ο Έλληνας δημοσιογράφος επέμενε εάν αναγνωρίζει και μακεδονική γλώσσα και εθνότητα. Και ο εκπρόσωπος της κυβερνήσεως των ΗΠΑ απέφυγε να απαντήσει… Κάποιοι το θεώρησαν αυτό θετικό για τα εθνικά μας συμφέροντα. Γνώμη μας: Κακώς! Δεν έχασαν όμως την ευκαιρία αυτοί που δεν θέλουν την Ελλάδα ένα εθνικό κράτος και βλέπουν παντού μειονότητες να δημιουργήσουν θέμα.
Έτσι το γνωστό «Παρατηρητήριο» έγραψε : «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 23 Οκτωβρίου 2006, Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και ελληνικά ΜΜΕ διαστρεβλώνουν θέση Στέιτ Ντιπάρτμεντ για μακεδονική γλώσσα και εθνότητα: Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) καταγγέλλει ένα νέο δείγμα διατεταγμένης δημοσιογραφίας προς εξυπηρέτηση «εθνικών στόχων» από το κρατικό Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ) την οποία πρόθυμα και ανεξέλεγκτα αναμετέδωσαν ελληνικά ΜΜΕ παρά το πρόδηλα παράλογο περιεχόμενο. Μια απάντηση του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ερώτηση έλληνα δημοσιογράφου (Λάμπρου Παπαντωνίου) ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν κράτη (και τη Μακεδονία με το συνταγματικό της όνομα) και όχι γλώσσες ή εθνικές ομάδες μέσα σε κράτη παραποιήθηκε από το ΑΠΕ για να εμφανιστεί ως δήλωση πως οι ΗΠΑ «δεν αναγνωρίζουν την ύπαρξη μακεδονικής γλώσσας ή εθνότητας». Παρόμοια θέση θα ήταν άλλωστε πρόδηλα παράλογη λίγες ημέρες μετά την αναφορά σε μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα ενώπιον του ΟΑΣΕ από το ίδιο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Παρ’ όλα αυτά, με περισσή ικανοποίηση η είδηση αναμεταδόθηκε από τα ελληνικά μέσα όπως τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ΣΚΑΙ και Flash και την «Ελευθεροτυπία». Το ΕΠΣΕ επισυνάπτει το κείμενο του ΑΠΕ, την απομαγνητοφώνηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τη σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Γραφείου για τις Λιγότερο Ομιλούμενες Γλώσσες (EBLUL)….» Στην συνέχεια παραθέτουν αυτούσιο τον επί του θέματος διάλογο στα αγγλικά, που έχει ως εξής:
QUESTION: That means also that you recognize also the existence of Macedonia language and ethnicity?
MR. CASEY: Mr. Lambros, it means we recognize Macedonia, the country, by its constitutional name. The United States Government does not recognize languages or other sort of sub-national groups like that as far as I know.»
Πράγματι ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντεπάρτμεντ απέφυγε να πάρει θέση και εάν είχαμε εθνική κυβέρνηση έπρεπε να προβεί σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ουάσιγκτον και να του πει ότι δεν υπάρχουν τα κακοφτιαγμένα αυτά ιστορικά φαντάσματα της ψευτομακεδονικής εθνότητος και γλώσσας. Το γεγονός ότι απέφυγε να απαντήσει δείχνει την κακή πρόθεση της κυβερνήσεως των ΗΠΑ, που για μια ακόμη φορά περιφρόνησε και την Ιστορία και την Ελλάδα! Στο θέμα όμως παρενέβησαν και άλλοι εκτός από τους ψευτομακεδόνες. Έτσι από το γνωστό «Παρατηρητήριο» μάθαμε και το παρακάτω δελτίο τύπου: H Ελληνική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Γραφείου για τις Λιγότερο Ομιλούμενες Γλώσσες (EBLUL) παρακολούθησε με θλίψη για πολλοστή φορά, δυστυχώς, Έλληνες «δημοσιογράφους» να προβαίνουν σε πρωτοφανή διαστρέβλωση της πραγματικότητας για να εξυπηρετήσουν το κακώς εννοούμενο εθνικό συμφέρον. Αυτή τη φορά «θύμα» τους ήταν ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του State Department κ. Τομ Κέισι και τα όσα είπε κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης Τύπου, την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό Σκάι 100.3, ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε κατηγορηματικά ότι η κυβέρνηση των Η.Π.Α. δεν αναγνωρίζει «Μακεδονική γλώσσα και Μακεδονική εθνότητα». Ας δούμε όμως τι πραγματικά είπε ο κ. Κέισι, όπως προκύπτει από το video της εν λόγω ενημέρωσης που βρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών (state.feedroom.com):


«…Η αμερικανική κυβέρνηση αναγνωρίζει τη Μακεδονία, τη χώρα, με την συνταγματική της ονομασία. Δεν «αναγνωρίζει» γλώσσες, ούτε δίνει άλλους υπό-εθνοτικούς χαρακτηρισμούς, εξ όσων γνωρίζω…».

Η διαφορά της παραπάνω δήλωσης από το νόημα που εσκεμμένα της αποδόθηκε από τον ελληνικό Τύπο είναι τόσο προφανής που δεν χρειάζεται κανένα περαιτέρω σχολιασμό.».
Είναι προφανές, λοιπόν, ότι κάποιοι και αυτοί δεν είναι ούτε άγνωστοι, ούτε φαντάσματα θέλουν να διαλύσουν κυριολεκτικά το εθνικό κράτος των Ελλήνων με εκατομμύρια λαθρομετανάστες, με διεκδικήσεις ακόμη τμημάτων της ελληνικής πατρίδας. Με την ανακάλυψη δήθεν μειονοτήτων, που είναι καθαροί και υπερήφανοι Έλληνες. Η πέμπτη φάλαγγα βρίσκεται εντός των τειχών της πόλεως, όμως το κράτος μας κοιμάται και ο ύπνος του είναι ένοχος. Γιατί η ανοχή είναι συνενοχή.
Τό 1992 ξεσπούν συλλαλητήρια σέ Αθήνα καί Θεσσαλονίκη γιά τό Μακεδονικό, αλλά ό Μητσοτάκης στήν Πορτογαλία αφήνει τόν Πενέϊρο νά αναγνωρίζη τά Σκόπια μέ τό όνομα Μακεδονία, λέγοντας : «Σέ 10 χρόνια οί Έλληνες δέν θά θυμούνται τίποτα».
Τό 1993 ξεσπά τό γεγονός τής υποθέσεως Λάλα, τού Έλληνος πράκτορος πού συνελήφθη γιά κατασκοπεία. Τού ανθρώπου πού υπήρξε 10 εκατ. Φορές περισσότερο Έλλην από 10 εκατ. Έλληνες μαζί. Ό Ελληνοαμερικάνος, παντρεμένος μέ τήν Μαρία Μαϊδάνου απέκτησε 2 παιδιά. Όπως λέγει ό ίδιος, οί γονείς του τού έλεγαν πώς ώς έλλην πού ήτο θά έπρεπει νά πάρει Ελληνίδα γυναίκα. Ό Σταύρος Λάλας τήν δεκαετία τού 80 δούλευε στήν Αμερικανική Πρεσβεία τής Κωνσταντινουπόλεως καί έδιδε πληροφορίες στήν Ελληνική υπηρεσία πληροφοριών.Ό Νίκος Γρυλάκης Στρατηγός έν αποστρατεία τόν θεωρεί ώς τόν καλύτερο Έλληνα πράκτορα τά τελευταία 50 χρόνια. Ενημέρωνε τήν Ελληνική κυβέρνηση γιά τήν πολιτική τών αμερικάνων σέ όλα τά εθνικά θέματα πού αφορούσαν τήν Ελλάδα. Τό Μακεδονικό, τό Βορειοηπειρωτικό, τό Αιγαίο, τήν Κύπρο κ.α. Ό Λάλας έδινε αναφορά κατευθεία στόν διοικητή τής ΕΥΠ καί εκείνος στόν Πρωθυπουργό. Ό Κάθε διοικητής τής ΕΥΠ παραδίδει τόν Λάλα στόν επόμενο. Αλλά τό 1989 ό Κώστας Τσίμας προσπαθεί νά περισώσει τόν Λάλα, διότι οί πολιτικές ανακατατάξεις τού 89 μπορεί νά έφερναν πολλά νέα πρόσωπα στίς υπηρεσίες, νέοι υπουργοί, νέοι γραμματείς καί ένα λάθος θά ήτο αρκετό γιά νά ξεσκεπαστή ό Έλλην χρυσός πράκτωρ. Τό 1990 αναλαμβάνει ό Μητσοτάκης. Ό Λάλας βρισκόταν σέ πρεσβεία τών ΗΠΑ τού εξωτερικού, καί τόν επίεζαν νά γυρίσει στήν Πρεσβεία τών Αθηνών. Αυτό ήτο ρίσκο καί αμέσως οί πρώην διοικητές του εφοβήθησαν ότι μπορεί νά τόν κάψουν. Ό Λάλας τελικά γυρνά στήν Αθήνα καί από τήν θέσιν πού είχε έβλεπε όλα τά μυστικά σήματα τών ΗΠΑ. Αυτά τά σήματα αντί νά τά καταστρέψη τά έπαιρνε καί τά έβγαζε έξω. Όπως λέγει τά έβαζε στήν τσέπη καί τά έδινε σέ Έλληνες τής ΕΥΠ. Από τήν εποχή τού Μητσοτάκη ό χρυσός πράκτωρ αφέθηκε στήν τύχη του. Ελληνική αντικατασκοπία δέν υπήρχε καί ό Λάλας ενώ νόμιζε ότι τόν επροστάτευαν, στήν ουσία ήταν εντελώς μόνος του στό έλεος τών αμερικανών πρακτόρων. Ό διοικητής τής ΕΥΠ αντί ό ίδιος νά λαμβάνη γνώσιν γιά τήν δουλειά τού Λάλα, τόν είχε δόσει σέ έναν κατώτερο αξιωματικό, ό οποίος ερχόταν σέ επαφή μέ τόν Λάλα γιά νά παραλάβει τά σήματα. Τόν συναντούσε σέ μία Γκαρσονιέρα, όπου πήγαινε μέ μία συνάδελφό του τής ΕΥΠ γιά ...προσωπικούς λόγους. Ό Λάλας ανησυχούσε αλλά δέν μπορούσε νά κάνη διαφορετικά.

Ό Αξιωματικός έφθασε σέ σημείο νά πηγαίνει ό ίδιος στό σπίτι τού Λάλα γιά νά παίρνει τά σήματα, πράγμα απαράδεκτο γιά πράκτορες. Αυτά όμως δέν είναι λάθη ηλιθίων πρακτόρων, αλλά σχεδιασμένη προδοσία, μία από τίς πολλές πού βαρύνουν τίς κυβερνήσεις τίς Νέας Δημοκρατορίας καί τής οικογενείας Μητσοτάκη. Οί πληροφορίες τού Λάλα επήγεναν πλέον σέ υπουργούς, υφυπουργούς, μεταφραστές κ.α. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι ήξεραν γιά τόν Λάλα καί τήν κατασκοπεία πού έκανε στήν Πρεσβεία τών ΗΠΑ. Κάποιος λοιπόν από τούς ανθρώπους ή τούς συμεργάτες τής Κυβερνήσεως κάρφωσε τόν Λάλα καί τότε οί Αμερικάνοι τού έστησαν παγίδα. Ένα από τά σήματα ήτο ψεύτικο καί ό Λάλας τό διοχέτευσε. Κατόπιν ή Ελληνική κυβέρνηση τό χρησιμοποίησε στίς επαφές μέ τίς ΗΠΑ καί πλέον ήξεραν ποιός είναι πού κάνει τήν δουλειά από μέσα. Προστασία καμία στόν Σταύρο Λάλα καί οί Αμερικάνοι τού ζητούν νά πάει αμερική γιά νά περάσει από κάποιο σεμινάριο. Ό Λάλας νομίζοντας πώς ή Ελληνική αντικατασκόπεια θά ήξερε κάτι εάν αυτός κινδύνευε, επήρε τό ρίσκο καί επήγε. Κατόπιν όλα γνωστά, οί Αμερικανοί τόν συνέλαβαν καί τόν καταδίκασαν σέ 15 χρόνια τό 1993. Κανένας από τήν ΕΥΠ ή τήν Ελληνική κυβέρνηση δέν τόν υποστήριξαν. Όλοι έκαναν ότι δέν τόν ήξεραν καί πρώτος από όλους ό πρωθυπουργός. Ό Λάλας άφησε τήν γυναίκα του μέ 2 μωρά καί χωρίς χρήματα επί 15 χρόνια, νά ζούν μέ τήν βοήθεια συγγενών καί φίλων. Τό 2005 βγαίνει από τήν φυλακή καί ζεί στήν Αμερική γιά 2 χρόνια υπό περιορισμό. Τό 2007 πήρε τήν πτήση γιά τήν χώρα πού τού συμπεριφέρθηκε σάν ξένη καί συνάντησε τήν οικογένειά του πού ήταν γιαυτόν ξένη μετά από 15 χρόνια. Ό λάλας σήμερα λέγει πώς άν γύρναγε ό χρόνος πίσω πάλι θά τό ξανάκανε γιά τήν πατρίδα. Τό μόνο πού μετάνιωσε είναι πού άφησε τήν γυναίκα καί τά παιδιά του. Τό σημερινό κράτος έχει ξεχάσει 90 χρόνια τόν Παύλο Μελά, πώς ήτο δυνατόν νά μήν διαγράψει τόν Σταύρο Λάλα. Στόν δρόμο τής χρυσουπόλεως πού μένει οί περαστικοί πού τόν βλέπουν στόν δρόμο τόν αγκαλιάζουν καί τόν ευχαριστούν, ενώ εκείνος απαντά : «όποιος θά ήταν στήν θέσι μου τό ίδιο θά έκανε παιδιά». Όποιος ! ναί όποιος Έλλην καί νά ήταν θά τό έκανε , εκτός από τούς Έλληνες πού κλέβουν, προδίδουν καί κοροϊδεύουν 10 εκατ. Έλληνες επί 34 χρόνια καί κατοικούν στήν Βουλή. Πολλά ελέχθησαν γιά τό Λάλα από τό 1993 έως σήμερα. Γιά τούς Δυτικούς ό Σταύρος Λάλας υπήρξε αμετανόητος Πατριώτης, γιά τούς πολιτικούς υπήρξε απλώς ένας κατάσκοπος, γιά τούς συγχωριανούς του υπήρξε Πατριώτης, αλλά άν αναρωτιέστε τί ήταν απ’ όλα αυτά ό Λάλας, αναρωτηθείτε τί υπήρξε καί τί είναι ακόμα αυτή ή Κυβέρνηση τών βολευτών πού τό μόνο πού κάνουν 34 χρόνια είναι νά γεμίζουν τίς τσέπες των.
Στίς 31 Ιανουαρίου τού 1996 στό νοτιοανατολικό Αιγαίο κορυφώθηκε ή τελευταία, πρός τό παρόν, μεγάλη στρατιωτική ήττα τής Ελλάδος στήν νεότερη ιστορία. 22 χρόνια μετά τήν ήττα στήν Κύπρο, ή Ελλάς θά γνωρίσει νέα ήττα καί πάλιν χάρη στούς πολιτικούς. Ήττα πού μαρτυρά τήν αβουλία καί τήν παθητικότητα τού λαού, συγχρόνως μέ τήν προδοσία τών πολιτικών. Πέρα από τήν αλήθεια τής μία ή τής άλλης πλευράς, πέρα από τίς πράξεις δημοσιαγράφων καί δημάρχων, πέρα από τό ότι τά πάντα περιπλάκησαν προκειμένου νά απομακρυνθή τό ενδιαφέρον τής κοινής γνώμης, ή ουσία είναι μία καί μόνον. Τούρκοι στρατιώτες κατέλαβαν Ελληνικό έδαφος καί συγκεκριμένα τήν γειτονική βραχονησίδα Ίμια. Επιπλέον κατέρριψαν Ελληνικό ελικόπτερο σκοτώνοντας τρείς Έλληνες αξιωματικούς. Τό κράτος τού Πρωθυπουργού Κ.Σημίτη υπέστειλε τήν Ελληνική σημαία από Ελληνικό έδαφος, καί απεμάκρυνε τούς λίγους στρατιώτες από τήν βραχονησίδα, μήπως κατευνάσει έτσι τούς Τούρκους καί φύγουν μόνοι τους. Αποτέλεσμα είναι τό νέο καθεστώς πού δημιουργήθηκε στό Αιγαίο.
Τό καθεστώς τών Γκρίζων ζωνών. Οί Τούρκοι δηλαδή κατέλαβαν Ελληνικό έδαφος καί εμείς αντί νά καταφύγουμε σέ μάχη, ζητήσαμε βοήθεια από τούς Αμερικανούς, υπεστείλαμε τήν Ελληνική σημαία, εγκαταλείψαμε Ελληνικό έδαφος, μπήκαμε σέ διάλογο μέ τούς Τούρκους καί ό Σημίτης ευχαρίστησε τούς Αμερικάνους. Αλλά τί νά περιμένουμε αφού αξιωματικοί τού ναυτικού αντί νά κοιτούν τήν δουλειά των έτρεχαν νά ενημερώνουν δημοσιογράφους γιά τόν απόπλου τού στόλου. Ό Γιάννης Στάγκας μάλιστα έμαθε από τήν τηλεόραση τί γίνεται. Γιά τέτοιο χάλι στρατού μιλάμε, αλλά δέν φταίνε φυσικά οί κατώτεροι, αλλά τά κομματόσκυλα μέ τίς 3 καί πάνω γραμμές στούς ώμους των. Τό κανάλι Σκάϊ έχει σέ απευθείας μετάδοση τόν απόπλου γιά νά μήν κουράζονται οί Τούρκοι. Αντί νά ήσαν όλοι στήν αίθουσα επιχειρήσεων τού ΚΙΣΕΑ, όλοι των ήσαν στήν βουλή.Ή κυβέρνηση τής Ελλάδος επέδειξε ραγιαδισμό, ενώ οί Τούρκοι επέδειξαν δύναμιν. Ό λαός, πού μάλλον δέν αξίζει νά λέγεται Ελληνικός εσιώπησε, όπως έκαναν τά κόμματα, τά ΜΜΕ, οί ευαίσθητοι καλλιτέχνες καί οί υπερασπιστές τών μειωνοτήτων, ακόμα καί ή εκκλησία. Ό δήθεν ελεύθερος, πολιτισμένος καί ευαισθητοποιημένος Ελληνικός λαός, απέδειξε ότι είναι δειλός. Πονάει, πληγώνεται καί αντιδρά όταν τού τό επιτρέψουν οί καναλάρχες. Τρία χρόνια μετά γιά τήν παράδοση τού Οτσαλάν στήν Τουρκία, από τήν Αμερικανοκινούμενη Ελληνική κυβέρνηση, χιλιάδες Έλληνες συγκεντρώθηκαν στούς δρόμους γιά νά διαμαρτυρηθούν υπέρ τών Κόυρδων. Τό ίδιο έγινε γιά τόν πόλεμο στήν Γιουκοσλαβία καί στό Ιράκ. Συναυλίες διοργανώθηκαν, καλλιτέχνες αγωνίστηκαν, σχολεία έκλεισαν κτλ. Γιά τούς τρείς Έλληνες αξιωματικούς τών Ιμίων Έκτορα Γιαλοψό, Χριστόδουλο Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκο καί γιά τόν Τάσο Ισαάκ καί Σολωμό Σολωμού, γιατί κανένας δέν διαμαρτυρήθηκε ; Πιό σημαντικοί είναι οί Κούρδοι, οί Γιουκοσλάβοι καί οί Ιρακινοί από τούς Έλληνες ; Στήν Ελλάδα όμως τού 1996, 97, 98...2004 δέν είναι στήν μόδα ή διαμαρτυρία καί ό αγώνας υπέρ Πατρίδος, αλλά ή διαμαρτυρία καί ό αγώνας υπέρ άλλων λαών, υπέρ λαθρομεταναστών, υπέρ μειωνοτήτων, υπέρ ομοφιλοφίλων, υπέρ οτιδήποτε εκτός τής Ελλάδος καί τής Ιστορίας της. Αντί οί Έλληνες νά θυμώσουν καί βγούν στούς δρόμους, έκατσαν σπίτι των καί στίς εκλογές τού 1996 ψήφισαν τά ίδια κόμματα, τά κόμματα πού προδίδουν τήν πατρίδα καί τήν ιστορία γιά δεκάδες χρόνια. Σάν ξένοι, οί Έλληνες κάθισαν σπίτια των καί παρακολουθούσαν τίς εξελίξεις από τήν τηλεόραση, αποενοχοποιώντας τόν εαυτό των, λέγοντας πώς απετράπη τουλάχιστον ό πόλεμος. Τό ίδιο χρονικό διάστημα τά Τουρκικά ΜΜΕ μιλούσαν γιά Ελληνική υποχώρηση, αποκαλώντας τήν Ελλάδα πρώην επαρχία τής Τουρκίας. Τήν ίδια στιγμή ή Αθηνοκεντρική Ελλάδα έλεγε: «εμείς εδώ νά είμαστε καλά». Ό Σημίτης τά ρίχνει στόν αρχηγό ΓΕΕΘΑ Λιμπέρη, ενώ τά κομματόσκυλα τής Χαριλάου Τρικούπη στόν στρατό απέτυχαν. Ή ίδια αντίληψη καί νοοτροπία πού ήθελε τό 1974 τήν Κύπρο νά είναι μακρυά καί πού θέλει τόν Έβρο τόπο εξορίας, γιά τά βουτυρόπαιδα τών αστών, όταν καλούνται νά υπηρετήσουν τήν θητεία των.Ή Ελλάς σήμερα χρειάζεται μαχητές πού νά αντισταθούν μέ πράξεις. Στρατιώτες πού νά στέκονται στό αντίπαλο στρατόπεδο καί νά ξέρουν γιατί πολεμούν. Όχι αγωνιστές τού καναπέ καί μισθοφόρους πού κατατάσσονται στόν στρατό μόνο καί μόνο γιά νά αγοράσουν καλλίτερο αυτοκίνητο ή σπίτι.Τό μεγάλο όπλο τού εχθρού είναι ή ψυχολογία τού φόβου, ή δαιμονοποίηση καί τό ψέμα. Σήμερα ή παγκόσμια εξουσία έχει τήν απατηλή πεποίθηση πώς μπορεί νά διαφεντέψη τήν υπέροχη αυτή χώρα. Δέν θά είναι όμως ή πρώτη φορά πού μία αυτοκρατορία θά νικηθεί καί θά διαλυθεί. Τίποτα όμως δέν γίνεται μόνο του.

Γιά νά νικηθή αυτή ή αυτοκρατορία χρειάζονται Έλληνες πού θά τούς ενώνει ό πόθος νά μήν περάσουν οί εξουσιαστές τής «παγκοσμιοποίησης».Αυτοί οί Έλληνες πού θά πολεμήσουν, θά είναι οί τελευταίοι μάρτυρες ενός Ελληνικού κόσμου πού χάνεται.Γιατί ό αγώνας δέν γίνεται γιά τήν νίκη, αλλά γιά τήν τιμή καί τήν αξιοπρέπεια Γιατί σ’αυτήν τήν χώρα όποιος θέλει νά ζήση πρέπει νά πολεμήση. Γιατί σ’άυτήν τήν χώρα ειρήνη υπάρχει μόνο στά νεκροταφεία.
Τό 2003 στήν Μανδρίτη ό Σημίτης τήν εισβολή καί κατοχή στήν Κύπρο τήν ονόμασε κοινωτική διαφορά. Στό NONE PAPER ή Κυβέρνηση τού Πασόκ εγκατέλειψε τήν πολιτική μας καί αναγνώρισε ζωτικά συμφέροντα τής τουρκίας στό αιγαίο. Ό Θουκυδίδης στό Α΄140-142 λέγει ότι άν παραχωρήσεις στόν εχθρό ένα κάτι, τότε αυτός αμέσως μετά θά σού ζητήσει κάτι παραπάνω καί πιό σημαντικό. Ή Κυβέρνηση τού πασόκ στήν Μανδρίτη χρεωκόπησε από τίς συνεχείς παραχωρήσεις. Στήν αντιδήλωση ό Σημίτης παρεδέχθηκε συνοριακές διαφορές, ενώ δέν υπάρχουν καί δέν πρέπει νά υπάρχουν διότι ή Τουρκία είναι Rock State δηλαδή αναθεωρητική δύναμη ή αλλιώς Ληστοσυμμορία Κεμαλική. Τό υπουργείον εξωτερικών επί Πασόκ καί Νέας δημοκρατίας θά έπρεπε νά λέγεται υπουργείον εξωτερικών Τεμενάδων (Ζουράρης).
Τό 2004 ό Τάσσος Παπαδόπουλος μετά από 30 χρόνια. Ευτυχώς γιά τό Έθνος καί τήν Κύπρο, ό Πρόεδρος τήν Κυπριακής Κυβερνήσεως εστάθη στό ύψος τών περιστάσεων. Ενώ όλοι οί προδότες Έλληνες πολιτικοί καί οί μεγάλες δυνάμεις τών πίεζαν (έως τόν Εκβίαζαν) νά αποδεχθή τό σχέδιο Άναν, εκείνος στίς 24 Απριλίου ενώπιω τού Ελληνικού Λαού είπε : «Ελληνικέ Κυπριακέ λαέ έχω εμπιστοσύνη στήν κρίση σας. Είμαι βέβαιος ότι δέν σάς αγγίζουν ψεύτικα διλήμματα. Ότι δέν σας τρομάζουν ψεύτικες απειλές... στήν ζυγαριά τού ΝΑΙ καί τού ΟΧΙ πολύ βαρύτερες καί πολύ πιό επαχθείς θά είναι οί συνέπειες τού ΝΑΙ. Σέ καλώ νά απορρίψεις τό Σχέδιο Άναν. Σέ καλώ νά πείς Όχι. Σέ καλώ νά υπερασπίσεις τό δίκαιο, τήν αξιοπρέπεια καί τήν Ιστορία σου... Σέ καλώ νά μήν υποθηκεύσεις τό μέλλον στήν πολιτική βούληση τής Τουρκίας. Νά προασπιστείς τήν Κυπριακή Δημοκρατία, λέγοντας ΟΧΙ στήν κατάλυσή της. Να συστρατευθείς γιά μιά ελπιδοφόρα πορεία επανενώσεως τής Πατρίδας μας μέσα από τήν Ευρωπαϊκή Ένωση ».Ένας άνθρωπος έδειξε περισσότερο θάρρος από 10.000.000 καταντροπιασμένους Έλληνες πού φοβούνται μήπως χάσουν τήν καλοπέρασή των. Ένας άνθρωπος πού πρίν πράξει εσκέφθη ποίων προγόνων κληρονόμος είναι. Η απάντησις λοιπόν τού Προέδρου τής Κυπριακής Δημοκρατίας ήτο ή αρμόζουσα στούς Ανάνες. Ποιοί είναι αυτοί οί Ανάδες καί Bush πού εμποδίζουν καί πού επιβουλεύονται τά δίκαια των Ελλήνων ; Μέ απόφαση τού συμβουλίου ασφαλείας ό στρατός κατοχής τής Συρίας έφυγε από τό Λίβανο, γιά τήν Κύπρο πότε ; Στρατός κατοχής σέ κράτος μέλος τής Ε.Ε. είναι απίστευτο. Άν δέν είχε αναγνωρίσει ή Τουρκία τήν Γαλλία ή τήν Γερμανία θά έμπαινε ποτέ στήν Ε.Ε. τώρα πού δέν αναγνωρίζει τήν Κύπρο γιατί όλα είναι καλά ;
Άνοιξη 2006 Αιγαίο καί αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες σύγκρουσης του ελληνικού μαχητικού αεροσκάφους τύπου F16 με τουρκικό, κατά πάσα πιθανότητα φωτογραφικό αεροσκάφος, 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Καρπάθου, λίγο πριν τη μια το μεσημέρι της Τρίτης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η σύγκρουση των δυο αεροσκαφών σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αναχαίτισης του τουρκικού αεροσκάφους από το ελληνικό, όταν το πρώτο είχε παραβιάσει τον εθνικό εναέριο χώρο της χώρας μας, κάτι που αποτελεί καθημερινό φαινόμενο. Άμεση ενημέρωση για το περιστατικό είχε ο πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, ο οποίος βρίσκεται στο Παρίσι, αλλά και η υπουργός Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη στη Φιλανδία και αποφάσισε να επιστρέψει άμεσα στην Αθήνα. Στην περιοχή του συμβάντος έσπευσαν απευθείας ένα Σούπερ Πούμα και πλοία του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, μαζί και σκάφη της αεροπορίας. Μέχρι τις 16.15 της Τρίτης αγνοείτο η τύχη του έλληνα πιλότου ΙΛΙΑΚΗ. Όπως έγινε γνωστό, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Αμπντουλάχ Γκιουλ, επικοινώνησε με την κ. Μπακογιάννη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών οι επικεφαλείς της διπλωματίας των δυο χωρών εξέφρασαν τη λύπη τους για το συμβάν και συμφώνησαν ότι δεν θα πρέπει να επηρεάσει την επιδίωξη και των δύο πλευρών για βελτίωση των σχέσεών τους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων, η σύγκρουση των δύο αεροσκαφών έγινε στον εναέριο χώρο τριάντα πέντε μίλια νότια της Ρόδου, ενώ τονίζεται ότι ο τούρκος πιλότος περισυνελέγει και είναι καλά στην υγεία του. Αναφέρεται επίσης ότι ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη παρεμπόδισαν στις 12.48, τουρκικά αεροσκάφη «που εκτελούσαν εκπαιδευτική πτήση στο διεθνή εναέριο χώρο του Αιγαίου και της Μεσογείου».
Στίς 25-8-2007 οί σκηνές πού εκτυλίσσονται σέ ολόκληρη τήν Ελλάδα είναι βγαλμένες από τήν Αποκάλυψη. 61 Έλληνες κάϊκαν στίς ανεξέλεκτες πυρκαϊές πού καταστρέφουν τήν Χώρα. Η 5η φάλαγγα βρίσκεται εντός των πυλών! Οργανωμένο σχέδιο καταστροφής της χώρας.Οι μαρτυρίες των αυτοπτών μαρτύρων δεν αφήνουν καμμία αμφιβολία: «Σαφέστατα είναι εμπρησμός. Η φωτιά ξεκίνησε από τουλάχιστον τρεις εστίες, δηλαδή ταυτόχρονα σε τρία διαφορετικά σημεία. Βρήκαμε κυλίνδρους φωτοβολίδων στο δάσος κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά» δήλωσε ο αντιδήμαρχος Καισαριανής Δημήτρης Παπαδέλης, όπως και οι κάτοικοι που βρίσκονταν δίπλα του την ώρα που βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά στον Υμηττό. Οι τέσσερις κύλινδροι των φωτοβολίδων βρέθηκαν στο δάσος, στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά. Η δεύτερη περίπτωση είναι ακόμη περισσότερο χαρακτηριστική. Για απόπειρα εμπρησμού στο Πεδίον του Άρεως συνελήφθη αλλοδαπός. Πρόκειται για έναν Ιρανό, 31 ετών. Την υπόθεση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια, η οποία δήλωσε ότι ο συλληφθείς μπήκε λαθραία στην Ελλάδα από την Τουρκία το 2003 και διαμένει νόμιμα στη χώρα μας, καθώς έχει καταθέσει (στις 17/1/2007) αίτημα για πολιτικό άσυλο, του οποίου η εξέταση εκκρεμεί. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί για κλοπές και κατοχή ναρκωτικών, αδικήματα για τα οποία έχει εκτίσει ποινή στις δικαστικές φυλακές Ναυπλίου»Είναι προφανές λοιπόν, ότι το κράτος μας είναι διαλυμένο και δεν διαλύθηκε μέσα στα τρία τελευταία χρόνια της Ν.Δ. όλοι οι πολιτικοί έχουν ευθύνη για αυτό το κατάντημα, ακόμη και αυτοί που σήμερα παριστάνουν δήθεν τους εχθρούς του πολιτικού κατεστημένου όντας γνήσια τέκνα του βγαλμένα μέσα από τα σπλάχνα του.Είναι πράγματι τραγικό κάποιοι πάνω από τα καρβουνιασμένα πτώματα των συμπατριωτών μας και πάνω στις στάχτες της πυρπολημένης πατρίδος μας κάποιοι να κάνουν πολιτική σπέκουλα. Αυτό που χρειαζότανε πάντα και χρειάζεται και σήμερα η Ελλάδα δεν είναι τους πολιτικάντηδες σωτήρες που ετοιμάζονται για το πολυδάπανο παιχνίδι της κάλπης, αλλά ένα πραγματικό ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, που δεν θα υπολογίζει το οποιοδήποτε πολιτικό κόστος και την οποιαδήποτε ασυδοσία της ψευτο-δημοκρατίας. Όσοι σε αυτήν την χώρα διαθέτουν δύναμη ας αναλογιστούν μέσα στις στάχτες της καμμένης Ελλάδος τις ευθύνες τους. Όταν υπήρχε το «φασιστικό» κράτος της 4ης Αυγούστου του Ιωάννου Μεταξά, για τους εμπρηστές δασών υπήρχε ποινή θανάτου και δήμευση της περιουσίας τους. Ένας από τους πρώτους νόμους που κατήργησε η δημοκρατία ήταν αυτός… Έτσι γέμισε με βίλες το Λαγονήσι, η Εκάλη, η Πολιτεία και η Πάρνηθα.
Θα ήθελα να ξεχάσω τα τρομαγμένα πρόσωπα των συναδέλφων μου, όταν είδαμε τις 50μετρες φλόγες να μας ζώνουν από παντού. Θα ήθελα να ξεχάσω τις αγωνιώδεις εκκλήσεις των ιδιοκτητών όλων των σπιτιών τριγύρω μας, όταν άρχισαν να γλείφουν τα σπίτια τους οι φλόγες. Θα ήθελα να ξεχάσω όλους αυτούς που ήρθαν με τζιπάκια κάνοντας χειρόφρενα και πατώντας γκάζι μόνο και μόνο για να απολαύσουν το θέαμα, χωρίς να μας βοηθάνε όταν τα ρουθούνια μας έτρεχαν κατράμι και μασούσαμε στάχτη. Θα ήθελα να τους ξεχάσω όταν προσπαθούσαμε να φύγουμε κόβοντας μάνικες και δεν μπορούσαμε, επειδή είχαν δημιουργήσει κυκλοφοριακό κομφούζιο μπροστά μας. Θα ήθελα επίσης να ξεχάσω όλους αυτούς που έπιναν καφέ και μας ειρωνεύονταν την ώρα που δίναμε και ίσα που κρατούσαμε την ψυχή μας. Θα ήθελα να ξεχάσω τις πανικόβλητες φωνές συναδέλφων στον ασύρματο, όταν τους κύκλωνε η φωτιά. Μα δεν θα ξεχάσω εκείνους τους χειριστές των ελικοπτέρων που τελευταία στιγμή μας δημιούργησαν δίοδο διαφυγής μέσα από τους θεόρατους τοίχους φωτιάς που μας περιτριγύρισαν. Μα δεν θα ξεχάσω τους συνάδελφους από Αταλάντη που ήρθαν να μας βοηθήσουν σε μια ξένη για αυτούς περιοχή. Μα δεν θα ξεχάσω όλες τις Κυβερνήσεις έως τώρα που επιτρέπουν σε οικοπεδοφάγους να χτίζουν, που αντιμετωπίζουν με αναλγησία τους εμπρησμούς και κοροϊδεύουν τους Εθελοντές. Μα δεν θα ξεχάσω το κράτος που ούτε γάντια δεν μας έδωσε, πόσο μάλλον ένα ευχαριστώ, για να μην θίξει την επιτηδευμένη ανικανότητά του μπροστά στα συμφέροντα. Μα δεν θα ξεχάσω ότι καταφέραμε 4 παιδιά με 1 όχημα να σταματήσουμε ένα μέτωπο 500 μέτρων, να σώσουμε 5 σπίτια και μερικά πρόβατα. Μα δεν θα ξεχάσω τους γιατρούς που έπεσαν πάνω μου και μου ξανάδωσαν μέλλον, καθώς και το νοσηλευτικό προσωπικό που ξεχείλιζε από ανθρωπιά και καλοσύνη. Η απορία μου είναι: οι βίλες που θα χτίσετε θα έχουν νόημα; Πώς περιμένω από ένα κράτος με στημένες εκλογές και προκάτ κόμματα να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον... δολοφόνοι...

Εθελοντής Δασοπυροσβέστης
ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
Δυσοίωνο το 2008, EΙΡΗΣΘΩ

ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ η στήλη, πέρα από ευχές, προτείνει λογαριασμούς κερδοζημιών πατρίδος. Πόσα πετύχαμε, πόσα δεν πετύχαμε, πού χάσαμε και τι κερδίσαμε καθώς: Το αρξάμενο προ ολίγων ωρών 2008, ανεβάζει τον καταθλιπτικό αριθμό της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής στο τριακοστό τέταρτο έτος της. Δεν πετύχαμε να φέρουμε πιο κοντά την απελευθέρωση των σκλαβωμένων εδαφών της πατρίδας. Δεν πετύχαμε, ακόμα, να αυξήσουμε το κόστος της κατοχής που διαπράττει σε βάρος μας η Τουρκία. Δεν πετύχαμε να κινήσουμε γη και ουρανό για να στριμωχτεί η Άγκυρα, για ν' αναγκαστεί να αποσύρει τον Αττίλα από την Κύπρο και να τερματίσει την επεκτατική της βουλιμία σε βάρος του Αιγαίου και της Θράκης. Αυτά βέβαια δεν γίνονται από μια μέρα σε άλλη. Όμως εδώ κάνουμε λογαριασμό ήδη 33 ετών και τεσσάρων μηνών. Από το τέλος του τραγικού Αυγούστου του 1974. Πράξαμε, άραγε, όσα οφείλαμε και όσα μπορούσαμε, η Λευκωσία, η Αθήνα, η Διασπορά, σε όλο αυτό το μακροχρόνιο διάστημα και πρέπει, τελικά, να το πάρουμε απόφαση ότι δεν έχουμε πλέον άλλες δυνατότητες; Ή, μήπως, συνειδητοποιούμε, επιτέλους, ότι λάθος δρόμους πορευτήκαμε, που μοιραία μας οδήγησαν σ' αυτά τα αδιέξοδα ;
ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ τους λογαριασμούς έπρεπε, με ανυποχώρητη τόλμη, με αυτοκριτική αυστηρότητα και με κυνικό θάρρος, να τους απαιτήσουμε πρώτ' απ' όλα από την ηγεσία μας. Και μάλιστα από τη νύκτα του δραματικότερου Σαββάτου αυτής της 30ετίας. Από τη νύκτα της 24ης Απριλίου 2004. Όταν το 76% του λαού, στο Δημοψήφισμα, κραύγασε, μέσα σε ανείπωτη απελπισία, εκείνο το βροντερό ΟΧΙ στα φρικτά, εκτρωματικά και καταστροφικά προϊόντα της λανθασμένης πορείας και πολιτικής τριάντα χρόνων.
Το Σχέδιο Ανάν, πέραν όλων των άλλων, ως «σταυρικό σημείο», Α Π Ε Δ Ε Ι Ξ Ε ότι ήταν λανθασμένη και καταστροφική η πολιτική των η γ ε τ ώ ν μας από το 1974 και εντεύθεν. Αντί της απελευθέρωσης των σκλαβωμένων εδαφών, παρήγαγε τους όρους νόμιμης επέκτασης της τουρκικής συγκυριαρχίας σε ολόκληρο το νησί. Τη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τη μετατροπή της Κύπρου σε τουρκο-βρετανικό προτεκτοράτο. Και των Κυπρίων σε ανδράποδα.
ΠΕΤΥΧΑΜΕ, στην άκρη του γκρεμού, Σάββατο 24.4.2004, να τη διασώσουμε. Αποτύχαμε όμως έκτοτε ν' αποδυθούμε σε αγώνα αλλαγής των μυαλών που μάς οδήγησαν στο Σχέδιο Ανάν. Αυτό δεν προδιαγράφει ευοίωνο το 2008. Αυξάνει τους κινδύνους. Και, συνεπώς, τα καθήκοντα όσων το συνειδητοποιούν. Στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στη Διασπορά.... ΤΗ ΔΡΑΧΜΗ είχαν όνειρο οι γονιοί κι οι παππούδες μας. Κι οι προπάπποι εκείνων, όπως κι οι προ-προπάπποι. Υπέβαλαν και αίτημα προς Ιωάννη Καποδίστρια. Όνειρο διαρκώς διατρανούμενο: Από τη λίρα ν' απαλλαγούν, τη δραχμή να 'χουν νόμισμα. Κι ας μάθαιναν πως ήταν η λίρα ισχυρότερη της δραχμής. Τα ράκη της μάνας, παρά τις πορφύρες της μητριάς, κραύγαζαν αξιοπρεπώς ότι προτιμούσαν. Διαλαλούσαν, μεγάλο στους τοίχους, με γαλάζια μπογιά, εκείνο που η φωτογραφική μηχανή του Γιώργου Σεφέρη απαθανάτισε, «την Ελλάδα θέλομεν κι ας τρώγωμεν πέτρες». Οιονεί δημοψήφισμα, ΝΑΙ στη δραχμή, ΟΧΙ στη λίρα! Αργότερα τό έκαναν και πραγματικό, 15η και 22α Ιανουαρίου 1950. Κι επειδή, της λίρας τ' αφεντικά και οι διά της λίρας υποτελείς, το περιφρόνησαν, οι διακαώς τη δραχμή οραματιζόμενοι πήραν τα όπλα. Έφθασαν, δε, μέχρι σημείου ν' ανεβαίνουν και στο ικρίωμα της αγχόνης, τραγουδώντας.
Το «ού περί χρημάτων» είναι γνωστό ότι επακριβώς εννοούσε «ού περί λιρών»! Πέρασαν χρόνια και χρονάκια. Οι της λίρας παρέστησαν ότι έφυγαν. Μα δεν έφυγαν. Μετεξέλιξαν τη δυναστεία τους και η λίρα μεταλλαγμένη, με εποικοδομητικές ασάφειες, πάντα παρούσα. Απ' την άλλη, η δραχμή δεν ήταν μόνο ανίσχυρη. Είχε κι άλλα χειρότερα κουσούρια. Πρώτον ότι δεν αποφάσιζε να πάψει να είναι ανίσχυρη. Δεύτερο και χείριστο, δεν ήθελε να έρθει εδώ. Κατ' ακρίβειαν πουθενά δεν ήθελε να εξαπλωθεί. Ούτε καν εκεί που διακαώς την επιθυμούσαν. Εν τέλει η δραχμή αποφάσισε να πάει και να κλειστεί για πάντα στα μουσεία. Μαζί με διάφορα άλλα μάρκα, φράγκα και λιρέτες. Κι έδωσε τη θέση της στο νεοτεχθέν ευρώ. Εύρωστο όσο 340 δραχμές. Ευρώ, που οι της λίρας αφέντες απορρίπτουν στερρώς. Εξ ου και «στερ-λίνα» τη λένε! Τι έσσεται η επιούσα, ουδείς ξέρει...ΒΕΒΑΙΟ είναι ότι από 1η 1ου 2008, εν Κύπρω νομίσματά μας, μεταξύ άλλων, ε ί ν α ι και τα εξής κέρματα.- 50 λεπτών με τη μορφή του Ελευθερίου Βενιζέλου. - 20 λεπτών με τη μορφή του Ιωάννη Καποδίστρια. - 10 λεπτών με τη μορφή του Ρήγα Φεραίου.- Κέρματα ενός, δύο και πέντε λεπτών με την τριήρη ως το τρικάταρτο…Στις συναλλαγές όλων ημών των εν ευρωζώνη. Δυσανασχετούν - ε π ι τ έ λ ο υ ς - και οι Λονδίνιοι, των οποίων η χτικιασμένη κακεντρέχεια βάφτισε ως «βρετανικό έδαφος» τη Δεκέλεια και το Ακρωτήρι για να θρηνεί που εκεί θα συναλλάσσονται (και) με Ρήγα, Καποδίστρια και Κωνσταντίνο… Μήπως θα μπορούσε να βοηθήσει τον πρωθυπουργό μας κ. Κ. Καραμανλή (Β΄) τώρα που ετοιμάζεται(;) να πραγματοποιήσει την πρώτη μετά το 1959 επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα, εάν επληροφορείτο ότι, τότε, τον Μάιο του '59, τρεις μήνες μετά την υπογραφή των Συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου, που ο Ατνάν Μεντερές υποδεχόταν στην Άγκυρα τον Κ. Καραμανλή (Α΄), το τουρκικό κράτος, διά του Γραφείου Ειδικού Πολέμου, μετέφερε μυστικά στην Κύπρο τον οπλισμό της ΤΜΤ και ετοίμαζε την τουρκανταρσία του 1963; Και ότι η ελλαδική ΚΥΠ πληροφορούσε εγκαίρως και γραπτώς, γι' αυτά, τον τότε υπ.Εξ. Ευ. Αβέρωφ και τον αείμνηστο θείο τού νυν πρωθυπουργού μας, όπως αποκαλύπτει το «Απόρρητο Ημερολόγιο της ΚΥΠ για την Κύπρο» του Μάνου Ηλιάδη;
ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΗ διάψευση των… ισλαμικών ελπίδων του σύρεται ο κ. Καραμανλής (Β΄) στη 2η, σε μισό αιώνα, επίσκεψη πρωθυπουργού στην Άγκυρα. Οι ευσεβείς πόθοι ότι ο -και «κουμπάρος» του- ισλαμιστής πρωθυπουργός κ. Ερντογάν θα εγκατέλειπε την πάγια επεκτατική πολιτική της Άγκυρας εναντίον του Ελληνισμού, σε Θράκη, Αιγαίο και Κύπρο, αποδείχθηκαν ψευδαισθήσεις. Αντί κόκκινου χαλιού στην Άγκυρα, έχουν ήδη στρώσει όλη την τουρκική βουλιμία για την υποδοχή του πρωθυπουργού της Ελλάδος. Η σκόπιμη επαναγόμωση της κρίσης στα Ίμια δεν είναι η μόνη και δεν είναι τυχαία. Οι ισλαμιστές δεν είναι, «εθνικά», λιγότερο άξιοι από τους κεμαλιστές. Τα καταφέρνουν «και πολύ καλύτερα», όπως είναι και η καυχησιά του προέδρου Γκιουλ για το Κυπριακό και όλα όσα η Άγκυρα θεωρεί εθνικά θέματά της. Την κ. Τανσού Τσιλέρ, πρωταγωνίστρια στα Ίμια το 1996, την είχαν αποπέμψει για άλλους λόγους. Παρ' ολίγον να τη δίκαζαν κιόλας. Ωστόσο, όλοι ανεξαιρέτως οι επόμενοι, ούτε ίντσα δεν έκαναν πίσω από το επίτευγμά της σε βάρος της ελλαδικής κυριαρχίας, στις βραχονησίδες εκείνες της θυσίας των αξιωματικών Καραθανάση, Βλαχάκου και Γιαλλοψού, του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.ΕΙΝΑΙ χρήσιμο, για να καταλαβαίνει κανείς «Τουρκία τι εστί», να μη λησμονούνται ούτε τα επί Καραμανλή (Α΄). Υπό την εξής έννοια: Ο πρωθυπουργός Μεντερές τον είχε υποδεχθεί στην Άγκυρα το Μάιο του '59. Μετά το μέγα επίτευγμα του Μεντερές, η Τουρκία να βάλει πόδι στην Κύπρο, νόμιμα για πρώτη φορά από το 1878, με τις συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου.
Το επόμενο έτος, 1960, πραξικόπημα των πασάδων ανέτρεψε τον Μεντερές. Τον δίκασαν και τον απαγχόνισαν. Χωρίς όμως ποτέ οι ανατροπείς και οι δήμιοί του, ή οποιοσδήποτε από τους διαδόχους τους να κάνει έστω και μια ίντσα πίσω από τα επιτεύγματά του στην Κύπρο. Αντιθέτως: Πολλαπλασίασαν τις υπόγειες προσπάθειές τους κι ετοίμασαν εμπράκτως το επόμενο κτύπημα: Την ένοπλη τουρκανταρσία του 1963-64. Παραστατικότερα: Μέχρι να επιτύχει τη «Ζυρίχη» ο Μεντερές είχε ήδη εξοπλίσει την ΤΜΤ στην Κύπρο, με 950 περίστροφα. Οι αντατροπείς, ώς την εποχή που τον δίκαζαν, πέτυχαν να έχει η ΤΜΤ 10.000 αυτόματα, τυφέκια, οπλοπολυβόλα, πολυβόλα, όλμους κ.ο.κ. Ο υπερδεκαπλασιασμός της ποσότητας δείχνει το εύρος της προσπάθειας (τ' αποκαλύπτει το νέο βιβλίο «Απόρρητο Ημερολόγιο της Κ.Υ.Π. για την Κύπρο», του Μάνου Ηλιάδη). Ο Καραμανλής Α΄ δεν έδωσε -ΤΟΤΕ- την πρέπουσα σημασία. Ο Καραμανλής Β΄ υποψιάζεται άραγε -ΤΩΡΑ- πόσο πιο περήφανος, από την Τσιλέρ, θέλει να είναι ο Ερντογάν; ΣΤΟ ΝΑΔΙΡ βρίσκεται η αυτοπεποίθηση των εν Ελλάδι Ελλήνων για την επικείμενη(;) επίσκεψη Καραμανλή στην Άγκυρα. Μόνο φόβοι για περισσότερες ζημιές στα εθνικά θέματα και ουδεμία αισιοδοξία διατυπώνεται στα όσα έγκυρα δημοσιεύματα του αθηναϊκού Τύπου ασχολούνται με τα ελλαδο-τουρκικά. Η στάση αυτή δεν συνδέεται άμεσα με τη γενικότερη απαισιοδοξία των Αθηναίων που διαπίστωσαν δύο πρόσφατες μετρήσεις της Κοινής Γνώμης, η πρώτη σε 11 μεγαλουπόλεις του κόσμου που διενήργησε η «Κάπα Research» («Βήμα» 1.1.08) και η δεύτερη στην «Wall Street Journal» σε 19 κράτη («Ελευθεροτυπία» 4.1.08). Προέρχεται από την πολύχρονη τραυματική γνώση της ανεπάρκειας της ελλαδικής εξωτερικής πολιτικής. Ιδιαίτερα στην αποδεδειγμένα αναποτελεσματική αντιμετώπιση της τουρκικής βουλιμίας, στην Κύπρο, στο Αιγαίο και στη Θράκη. Προέρχεται, όχι απλώς από την έλλειψη εμπιστοσύνης στους χειρισμούς του πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή (Β΄) και της υπουργού των Εξωτερικών Ντ. Μπακογιάννη, αλλά, από τη οιονεί βεβαιότητα ότι δεν θα καταφέρουν να αποτρέψουν τις περισσότερες ζημιές. Έστω κι αν έχει πιστωθεί πρόσφατα ο ίδιος ο πρωθυπουργός, προσωπικά, το «άνοιγμα προς Μόσχα» που προσέφερε στην Αθήνα ο Βαντιμίρ Μπούτιν.Η ΕΙΚΟΝΑ τούτη, έμμεσα σχετίζεται με το γεγονός ότι το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής, μαζί και των κομμάτων, βρίσκονται στον πάτο της κλίμακας της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς της χώρας, που εντόπισε και πρόσφατη έρευνα της "Public Issue" («Καθημερινή» 3.1.08). Προέρχεται ευθέως από τη γνώση ότι, χωρίς ικανό αντίπαλο δέος, η Άγκυρα εφορμά ατιμώρητη σε όλο το εύρος των διεκδικήσεών της εναντίον του Ελληνισμού. Με την Κύπρο όμηρο του Αττίλα, με το τουρκικό casus belli στα χωρικά ύδατα του αρχιπελάγους, με τις παραβιάσεις των τουρκικών F-16 ως πάνω από την Άνδρο, με τις «γκρίζες ζώνες» των βραχονησίδων, με την επέλαση Μπαπατσάν στη Δ. Θράκη και τις «υποθήκες» του τουρκικού Γεν. Επιτελείου περί αποστρατικοποιήσεως της Δωδεκανήσου και την εκεί, δήθεν, τουρκική μειονότητα, ως τις καθημερινές τουρκικές καταγγελίες περί δήθεν ελλαδικών παραβιάσεων του "τουρκικού" εναέριου χώρου στο Αιγαίο και των «τουρκικών» χωρικών υδάτων στα Ίμια από τους Καλύμνιους ψαράδες και την ακτοφυλακή!Η ΤΟΥΡΚΙΑ,επιδεικνύοντας μια διαχρονικά υποδειγματική σταθερότητα στις πάγιες βουλιμίες της - όποια κι αν είναι η κυβέρνηση στην Άγκυρα - έπεισε τους Ελλαδίτες ότι τίποτε το θετικό δεν πρέπει να αναμένουν, αλλά και χειρότερα πρέπει να φοβούνται, από την πρώτη μετά από 49 χρόνια επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Άγκυρα.

ΠΛΑΝΩΜΕΘΑ ΠΛΑΝΗΝ ΟΙΚΤΡΑΝ! Η ρήση ισχύει για όσους, και παλαιότερα και τώρα, επιχειρούν αυθαίρετες εξισώσεις της ψήφου των εκλογέων. Από αφέλεια ίσως, από ολιγοφρενία, σκοπιμότητα ή δολιότητα, εξισώνουν την ψήφο που δίδει ο πολίτης στο άλφα ή βήτα κόμμα, στον τάδε ή στον δείνα υποψήφιο, ως δήθεν έγκριση και της… διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας στην οποία ομνύει πίστη! Αλλ' αυτή η σούμα της μπαγαποντιάς, αποδείχθηκε κατ' επανάληψιν ψεύδος. Αποδείχθηκε ότι οι ψήφοι που κατά καιρούς λαμβάνουν τα κόμματα στις δημοτικές, στις βουλευτικές ή στις προεδρικές εκλογές, δεν συνιστούν, ντε και καλά, έγκριση και της υποταγής τους στη «λύση» της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Το δημοψήφισμα της 24.4.04, που έθεσε ενώπιον του λαού τη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία του Σχεδίου Ανάν και η απόρριψή της από το 76%, αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Οι κατά καιρούς δημοσκοπήσεις σε μη προεκλογικές περιόδους, αποτελούν δεύτερη απόδειξη.
ΕΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙ οι διάφοροι ηγέτες των κομμάτων και οι οποιοιδήποτε άλλοτε και νυν υποψήφιοι για την προεδρία της Δημοκρατίας ήσαν όντως δημοκρατικοί και εάν πράγματι ήθελαν να εκφραστεί αυθεντικά η λαϊκή βούληση επί της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, εντελώς διαφορετικά θα ενεργούσαν: Θα οργάνωναν ειδικό δημοψήφισμα, αποκλειστικά και μόνο για το Κυπριακό. Ώστε να υπάρξει η αναγκαία χρονική περίοδος πλήρους συζήτησης όλων των πτυχών του, να αναδειχθούν με κάθε λεπτομέρεια οι συνέπειες της μιας ή της άλλης επιλογής, να αντιπαρατεθούν σε έκταση όλα τα επιχειρήματα των μεν και των δε και τότε να αποφανθεί ο λαός για ποιο είδος λύσης αναθέτει την εντολή στις κομματικές και τις πολιτειακές ηγεσίες.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ της δημοκρατίας, που είναι σαφώς δημοκρατικότερο από τα έως τώρα ισχύοντα, δεν έστερξαν ποτέ οι, κατά τ' άλλα, δημοκρατικοί μας ηγέτες να το αναγνωρίσουν και να το αποδώσουν στον δήθεν κυρίαρχο λαό. Η συμπεριφορά τους διαχρονικά ήταν η διά των εκλογών υφαρπαγή τής εν λευκώ «εντολής»! Δηλαδή εκλαμβάνουν τις προεδρικές εκλογές ως διαδικασία ανάδειξης του εκάστοτε «εκλελεγμένου μονάρχη». Που, θεωρούν ότι, από τη στιγμή που εξελέγη, έχει και την εξουσία να αποφασίζει και τη λύση του Κυπριακού, άσχετα από την πραγματική βούληση του λαού. Αλλ' αυτό δεν είναι δημοκρατία. Και ως εκ τούτου εγκυμονεί μέγιστους κινδύνους για τον λαό. Πράγμα που αποδείχθηκε ακριβώς μέσα από την τραυματική εμπειρία του λαού με το Σχέδιο Ανάν. Και που θα 'πρεπε να σωφρονίσει ηγέτες και ηγετίσκους.Εάν, για παράδειγμα, το 34% των ψήφων στην πρώτη Κυριακή των εκλογών, που δίνει το διαβατήριο για τον δεύτερο γύρο, εκλαμβάνεται ως «παλλαϊκή» υποστήριξη του άλφα υποψηφίου, τότε το 66% των ψήφων που δεν πήρε ο ίδιος, δεν θα έπρεπε να εκληφθεί ως… παλλαϊκότερη απόρριψη; Και αν έτσι ή περίπου έτσι έχουν τα πράγματα, ποιος έχει και την αυθαίρετη εξουσία να αποφασίζει ότι αυτά ή άλλα ποσοστά των ψήφων συνιστούν και έγκριση ή απόρριψη του άλφα ή βήτα είδους διζωϊκών ψευδαισθήσεων ;
ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΑΦΗΣ η ουσία της επιδιωκόμενης λύσης. Και χίλιες μύριες διαφωνίες επιδιώκεται σκοπίμως να αναδεικνύονται σε κάθε προεκλογική περίοδο.
Για να… «θάβονται» την επαύριον των εκλογών! Αυτό, ως γεγονός, συνοδεύει την περιλάλητη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, στην 33χρονη ήδη ιστορία του ανέφικτού της. Παραζαλίζουν τους πολίτες, τα αντιμαχόμενα προεκλογικά επιτελεία, όχι για να διασαφηνίσουν τα πράγματα, αλλά για να εντυπωσιάσουν όσους είναι ευάλωτοι στα ξέβαθα.

Στο κύριο όμως ερώτημα, ουδείς δίνει πειστικές απαντήσεις: Πώς θα υποχρεωθεί σε δίκαιη λύση η Τουρκία; Πώς θα εξαναγκασθεί, με ποιους τρόπους θα πιεσθεί και από ποιους θα πεισθεί η Άγκυρα να συγκατανεύσει σε απώλεια όσων κέρδισε με πόλεμο στην Κύπρο και όσων εμπεδώνει με τα «τετελεσμένα» του Αττίλα, από τον Αύγουστο του 1974 μέχρι σήμερα; Άντε και διά της επιφοιτήσεως συμφωνήσουν (ξανά), την επόμενη των εκλογών όλες οι ηγεσίες των κομμάτων ποια «λύση» θέλουν. Ε, και; Την Άγκυρα ποιος θα την πείσει; Ιδιαίτερα όταν, μετά από 28 χρόνια ελληνικών (ελλαδικών και κυπριακών) υποχωρήσεων 1974-2002, είχε κερδίσει, υπέρ της, το «Σχέδιο του Γ. Γρ. των Ηνωμένων Εθνών κ. Κόφι Ανάν». Υπέρ του οποίου, η τότε Αθήνα και η τότε Λευκωσία, κατάφεραν να ταχθεί κι η λεγόμενη διεθνής κοινότητα; Στον Λευκό Οίκο ο πλανητάρχης πρόεδρος Μπους υποδέχθηκε προχθές, μετά βαΐων και κλάδων, τον Τούρκο πρόεδρο Γκιουλ. Πολύτιμο στρατηγικό εταίρο τον προσαγορεύει. Και ως «δημοκρατία - υπόδειγμα» αναγορεύει το ισλαμο-κεμαλικό καθεστώς της! Βοηθώντας το στις επιδρομές των στρατευμάτων του ακόμα και εντός του αμερικανο-φτιαγμένου ιρακινού Κουρδιστάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποδέχεται από 3ης Οκτωβρίου 2005 την Τουρκία στις ενταξιακές της διαπραγματεύσεις. Με τη Βρετανία και την… Ελλάδα πρώτους σημαιοφόρους της τουρκικής ένταξης. Ο πρωθυπουργός Καραμανλής (Β΄) ετοιμάζεται, μάλιστα, και για την πρώτη μετά από 49 χρόνια επίσημη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Άγκυρα, παρά τις δεδηλωμένες εμπράκτως βουλιμίες της Τουρκίας στο Αιγαίο, στη Δ. Θράκη και τον Αττίλα της 33χρονης κατοχής στην Κύπρο. Όταν, λοιπόν, η Άγκυρα εισπράττει τέτοια υποστήριξη και απολαμβάνει τέτοιας θωπείας, ποιος… Αλλάχ θα τη στραβώσει να δεχτεί βλάβη των κεκτημένων της στην Κύπρο; Είδε κανείς οποιαδήποτε πειστική απάντηση, επ' αυτού, στις εξαγγελίες των προεκλογικών μας επιτελείων; Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2008, μετά την προχθεσινή καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις εν ψυχρώ εκτελέσεις των αδηλώτων αιχμαλώτων της Κύπρου (Ελλαδιτών και Κυπρίων) και για τα, επί 33 χρόνια κατ' εξακολούθησιν συνεχιζόμενα, εν ψυχρώ βασανιστήρια των ψυχών των συγγενών των Αγνοουμένων, εν Κύπρω και εν Ελλάδι, με τι μούτρα άραγε θα επισκεφθεί επισήμως την Άγκυρα ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής (Β΄); Του ηρωικού ανθυπολοχαγού του 281 Τ.Π. Μενέλαου Μενελάου η χαροκαμένη μάνα, η Φρόσω Μενελάου, αναπαύθηκε προχθές στα 76 της και κηδεύεται σήμερα το μεσημέρι από τον ιερό ναό του Αγ. Νικολάου στη Λεμεσό. Το καμάρι της θυσιάστηκε 20χρονος το πρωί της 20ής Ιουλίου 1974, όταν η τουρκική πολεμική αεροπορία βομβάρδισε στον Κοντεμένο τη φάλαγγα των οχημάτων του 281 Τ.Π. και του 286 Μ.Τ.Π, που το χουντοκρατούμενο ΓΕΕΦ έστειλε υπό το φως της μέρας από τη Λευκωσία προς την Κερύνεια. Ο ανθυπολοχαγός Μενελάου, της 72Β ΕΣΣΟ, απόφοιτος της 23ης σειράς της ΣΕΑΠ Λεμεσού, τάφηκε πρόχειρα στον χώρο της θυσίας του στον Κοντεμένο. Δεκαπέντε μέρες αργότερα η κυρά Φρόσω πήγε και τον ξέθαψε με τα ίδια της τα χέρια και μετέφερε η ίδια τη σορό του στη Λεμεσό. Στον τάφο του σήμερα, κατέρχεται και το δικό της φέρετρο. Αναπαύσου, επιτέλους, εν Χώρα Ζώντων, εν Σκηναίς Δικαίων μάνα Φρόσω. Εκεί όπου βρίσκεται 34 χρόνια ο ήρωάς μας, σε πάει μακαρία η οδός ήν πορεύεις σήμερον.
Τά παραπάνω καί άλλα, γνωστά στήν συντριπτική πλειοψηφία τού Ελληνικού λαού, ποτέ δέν κατόρθωσαν νά κάνουν τούς Έλληνες νά αντιδράσουν. Οί Έλληνες ειδικά τήν τελευταία τριακονταετία πάσχουν από φρόνημα, θάρρος καί πίστη είς τήν νίκη. Αυτοί πού αντιστάθηκαν σέ στρατιωτικές υπερδυνάμεις, πρίν 50 χρόνια, τώρα φοβούνται καί δειλιάζουν εμπρός σέ κράτη ανύπαρκτα είς τήν ιστορία καί πολύ κατώτερα είς τήν στρατιωτική ικανότητα. Τριαντατέσσερα χρόνια οί εχθροί τής Ελλάδος, εντός καί εκτός τής επικράτειας, χτυπούν Γλώσσα καί Ιστορία. Κρίνοντας τά πράγματα αντικειμενικά, εύκολα διαπιστώνουμε ότι στόν νέο κόσμο πού ανατέλλει δέν υπάρχει θέση γιά τήν Ελλάδα, αφού αυτός ό ίδιος ό πυρήνας τού νέου κόσμου αποτελεί μία ολοκληρωτική άρνηση τού Ελληνικού πολιτισμού. Άλλωστε ή Ελλάς αργοπεθαίνει δημογραφικά καί οί γύρω εχθροί της αναμένουν τήν ευκαιρία νά τής καρφώσουν τό μαχαίρι στήν πλάτη. Πώς νά αντισταθεί ή Ελλάς στήν νέα αυτή τάξη πραγμάτων πού έρχεται, όταν εμείς μπολιάζουμε τά παιδιά μας μέ θεωρίες ειρήνης, αδελφικότητας καί αγάπης, αλλοιώνοντας τής ιστορία καί διαγράφοντας τήν μόνη άμυνα πού έχουν οί λαοί, τήν Εθνική Μνήμη.
Οί Έλληνες υπερασπιστές τών θεωριών αυτών, τυφλωμένοι από τόν μανδύα προόδου καί αδελφότητος τών εθνών, δέν αντιλαμβάνονται τόν επερχόμενο κίνδυνο. Δέν αντιλαμβάνονται ότι εξυπηρετούν απλώς άλλα συμφέροντα.

Όπως έλεγαν οί αρχαίοι ημών πρόγονοι :
«ή ανοησία είναι χειροτέρα τής κακότητος».

Οί Έλληνες είναι ό πολιτισμός καί ή Ελλάς ή πατρίδα τού πολιτισμού. Κάθε σπιθαμή πολιτιστικού εδάφους πού πατούν όλοι οί λαοί τής γής, είναι Ελληνικό.Τί θά ήταν ό κόσμος χωρίς τήν Ελλάδα ; Ότι θά ήταν καί τώρα άν τού αφαιρούσαν κάθε τί Ελληνικό. Δηλαδή τίποτα.

Πάσα διαφωνεία μεταξύ Ελλήνων είναι διαφωνεία μεταξύ ηρώων.

Έ λοιπόν καί σήμερα
όσο φτωχοί καί άν είμαστε,
όσο αγράμματοι καί άν είμαστε,
όσο μικρή χώρα καί άν έχουμε,
Μπορούμε να τούς πούμε τό ίδιο.

Η γηραιότερη (ξεχάσαμε πότε υπερέβη τα 90 της) και επιφανέστερη ελληνίστρια, που διά βίου αγωνίζεται για τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών κειμένων και για την ευτυχία που μπορούν να προσφέρουν στην Ευρώπη, όπως η ίδια βεβαιώνει. Μετέχουσα στην εκστρατεία «ένα δένδρο για την Ελλάδα», με στόχο την αναδάσωση των καμένων του Αυγούστου, δηλώνει στον «Ελεύθερο Τύπο» των Αθηνών:
«Πρόκειται ακριβώς για αλληλεγγύη! Για όσα ο πολιτισμός χρωστάει στην Ελλάδα. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι σημείο αναχώρησης όλων των πολιτισμών του κόσμου»…

Ζακλίν ντε Ρομιγί«Είναι προτιμότερον διημάς νά καταστραφόμεν τελείως παρά νά γίνομεν καταγέλαστοι από τούς εχθρούς μας. Διότι ημείς πού έχομεν ζήσει μέσα σέ τόσο μεγάλες τιμές καί τόσο υψηλόν φρόνημα, ένα από τά δύο επιβάλλεται νά κάμουμε :
Ή νά είμαστε οί καλλίτεροι τών Ελλήνων
Ή νά εξαφανισθόμεν διαπαντός,
χωρίς νά διαπράξομεν κάτι τό εξευτελιστικόν,
αλλά νά δώσομεν στήν ζωή τό ωραίον τέλος

(ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ 436-338πχ)
25η Μαρτίου 2008 καί κάθε χρόνο τά λόγια μεγάλα καί ψεύτικα τών ρητόρων τής συμφοράς πού βρίσκονται στήν βουλή τών Ελλήνων. Ακούμε δειλούς νά υμνούν γενναίους, προσκυνημένους νά επαινούν ελεύθερους, δέν μπορούμε παρά νά αισθανόμεθα αηδία. Τότε υπήρχαν οί αρματολοί καί οί κλέφτες, αλλά πέθαναν οί αρματολοί καί σήμερα έμειναν μόνον οί Κλέφτες. Ό αγώνας τού 1821-1828 προδόθηκε από κάποιους πού καρπώθηκαν τά περίφημα δάνεια, καί έβαλαν υποθήκη τό μέλλον τής Πατρίδος γιά περισσότερα από 100 χρόνια. Οί Ξένοι ήθελαν ένα κράτος προτεκτοράτο, αλλά οί αγώνες 1912-1922 άνοιξε τά φτερά του γιά εθνική κυριαρχία καί ελευθερία, όταν τό πνεύμα τής κλεφτουριάς υψώθηκε σέ Σαραντάπορο, Μπιζάνι, Αφιόν Καραχισάρ, Εσκί Σεχίρ. Αλλά οί μεγάλες δυνάμεις δέν ήθελαν τήν Μεγάλη Ελλάδα, γιαυτό μέ συνοπτικές διαδικασίες, ότι άρχισε στήν Ιωνία καί στήν Τροία πρίν 6000 χρόνια, τελείωσε στήν προκυμαία τής Σμύρνης στά 1922. Σήμερα ό Καραμανλής, ό Παπανδρέου, ό Αλαβάνος, ή Παπαρήγα, προσκυνημένοι ταγή ενός προσκυνημένου λαού, θά μιλούν στά κανάλια προκαλώντας πίκρα, ειρωνεία καί αίσχος. Αυτοί πού πέθαναν τό 1821 γιά ανεξαρτησία, επήγαν χαμένοι, διότι σήμερα ανεξαρτησία δέν υπάρχει. Οί ΗΠΑ λέγουν καί ημείς κάνουμε. Στόν καθένα από εμάς, ανήκει ή επιλογή :

«ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΗ
ΠΑΡΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΣΚΛΑΒΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΗ»
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ


Πρόκληση από «Ουράνιο Τόξο»
ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ «ΤΟΥΡΚΙΚΗ» ΚΑΙ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ» ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ! Ομιλητής και ο Δημητράς του Παρατηρητηρίου.
Η «μικροσκοπική “Μακεδονία” δεν αποτελεί απειλή για την Ελλάδα» , αναφέρει στο κύριο άρθρο της η εφημερίδα «New York Times», καλώντας παράλληλα την Αθήνα να μη θέσει βέτο για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Η εφημερίδα αναφέρει ότι το γεγονός της ένταξης «είναι καλό για την Ευρώπη, καλό για τα Βαλκάνια, καλό για τη Μακεδονία και καλό για την Ελλάδα, θα ενθαρρύνει και θα ενισχύσει τα δημοκρατικά πρότυπα σ’ αυτά τα νέα ευρωπαϊκά κράτη». Καταλήγει, καλώντας την Αθήνα να μη θέσει εμπόδια για την ένταξη των Σκοπίων στη Συμμαχία. Με αυτό το τρόπο, δύο 24ώρα πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η Ουάσιγκτον δεν κρύβει πλέον τις προθέσεις της- να προσκληθούν τα Σκόπια να ενταχθούν στη Συμμαχία είτε υπάρχει λύση είτε όχι.
Τήν Ιστορία όμως γράφουν οί νικητές. Υπάρχουν όμως καί εξαιρέσεις σ’αυτόν τόν κανόνα. Όπως ή εποχή πού αφορά τό 1944-1949, όπου τήν ιστορία γράφουν σήμερα οί ηττημένοι ! Οί ηττημένοι στό πεδίο τής μάχης, πού στήν συνέχεια ελλείψει αντιπάλου κατήγαγαν μία συντριπτική πολιτική καί ιδεολογική νίκη. Έτσι έχουμε φθάσει στό σημείο νά μάς λέγουν ότι δέν υπήρξε παιδομάζωμα από τούς ενταύθα μπολσεβίκους, αλλά ήταν παιδοφύλαξη!!! Ούτε λίγο ούτε πολύ θέλουν νά μάς πείσουν ότι μετέφεραν περίπου 25000 ελληνόπουλα στό ανατολικό μπλόκ γιά νά τούς προφυλάξουν από τούς κακούς Έλληνες! Όσο γιά τό βιβλίο τού Μανούκα «τό παιδομάζωμα» , ό οποίος υπήρξε δάσκαλος τού παιδομαζώματος καί πρώην στέλεχος τού ΚΚΕ, βιβλίο στό οποίο περιγράφει τά μαρτύρια πού παιρνούσαν τά ελληνόπουλα στά στρατόπεδα τού κομμουνιστικού παραδείσου, έχουν φροντίσει νά πολτοποιηθή μέ κυβερνητική εντολή εδώ καί χρόνια.
Ό Τάκης Μίχας στήν ελευθεροτυπία έγραψε : «μεταξύ 1944-47 αναγκάστηκαν νά ξεριζωθούν από τίς πατρογονικές των εστίες από τήν Ανατολική Γερμανία, τήν Πολωνία, τήν Ουγγαρία, τήν Τσεχοσλοβακία καί τήν Γιουκοσλαβία 12.000.000 Γερμανοί. Χιλιάδες βέβαια πέθαναν». Ό Μίχας είναι καί αυτός από τίς λίγες εξαιρέσεις πού ό νικητής δέν ξεχνά τήν αλήθεια.
Στήν περίπτωση τού Μακεδονικού, ό νικητής Αμερικάνος, όχι μόνο γράφει τήν ιστορία, αλλά καί τήν υπογράφει : ψυχολογικό πόλεμο εναντίον τής Ελλάδος ασκεί τούς πρώτους μήνες τού 2008 ή Αμερικανική κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας τόν ίδιο τόν πρόεδρο Μπούς καί τόν σύμβουλο ασφαλείας, Χάντλι, οί οποίοι σέ κάθε ευκαιρία υπογραμμίζουν τήν ανάγκη διερεύρυνσης τού ΝΑΤΟ, μέ τήν υποδοχή τών υποψηφιοτήτων τής Κροατίας, τής Αλβανίας καί τών Σκοπίων. Ή πρώτη εντολή πού έφθασε σέ όσους ασχολούνται μέ τά θέματα ΝΑΤΟ καί Ευρώπης είναι νά αποφευχθή πάση θυσία εκτροχιασμός τής διαδικασίας διευρύνσεως. Ή στάση αυτή τής Ουάσιγκτον προκάλεσε οργή στήν Ελληνικό λαό. Πόσο όμως μπορεί νά ομιλή κατά τών αμερικανών, στό ζήτημα τών Σκοπίων ή αριστερά.
Από τήν πρώτη στιγμή τό ΚΚΕ τί ίδρυσαν εβραίοι τής Θεσσαλονίκης, Μπεναρόγια καί λοιποί, ενώ μέχρι καί σήμερα δέν αρνήθηκε τήν ύπαρξη «μακεδονικής εθνότητας». Μάλιστα τά επίσημα κείμενα τού 20΄,30΄,40΄,50΄ τού ΚΚΕ ομιλούν γιά ανεξάρτητη Μακεδονία.
Επίσης ή Νέα Δημοκρατία, ξεχνά πώς γιά χάρη τού ΝΑΤΟ, όταν ό Τίτο συγκρούστηκε μέ τόν Στάλιν, ό ηγέτης της άφησε νά ονομάζεται ή περιοχή δημοκρατία τής Μακεδονίας. Ή Ελλάς πρίν από 50 χρόνια, ή αμερικανόδουλη Ελλάς αναγνώριζε τήν Γιουκοσλαβία, λησμονώντας τό θέμα τής Μακεδονίας. Σήμερα πάλι μάς λένε τό ίδιο, ότι γιά χάρη τού ΝΑΤΟ πρέπει νά δεχθούμε τήν ονομασία Μακεδονία. Μήν λησμονούμε επίσης ότι γιά χάρη τού ΝΑΤΟ δεχθήκαμε τόν ξεριζωμό τού Ελληνισμού από τήν Κωνασταντινούπολιν τό 1955, καθώς καί τόν εκτουρκισμό τών μουσουλμάνων τής Θράκης.
Ξεχνάνε όχι μόνο τά κόμματα, αλλά καί οί Έλληνες πολίτες. Οί Έλληνες ξέχασαν τήν στάση τών Αμερικανών καί Άγγλων «φίλων» μας, όταν στήν σύνοδο τού 1946 μάς αρνήθηκαν τήν βόρειο Ήπειρο, ξέχασαν τήν σφαγή στήν Κύπρο τό 1974, καί δέν βλέπουν τί γίνεται τώρα, στό Κόσσοβο.
Στίς 2 Απριλίου 2008, ό Κώστας Καραμανλής δέν έβαλε Βέτο γιά τό όνομα, αλλά γιά τήν σύνθετη ονομασία. Δέν πειράζει τούς πολιτικούς τό Νέα Μακεδονία, ούτε τό Βόρεια Μακεδονία. Αλλά 10.000.000 Έλληνες ασχολούνται μέ τήν Τατιάνα καί τόν Λάκη.
Οί Έλληνες καλούνται νά αποδείξουν, άν θά επιβιώσουν ώς Έλληνες ή άν θά παραμείνουν έθνος προτεκτοράτο καί μάλιστα συρρικνούμενο.
Αρχή τών Αθηναίων ήταν νά θάβουν τούς νεκρούς έξω από τίς Πύλες τών τειχών. Στήν οδό πού ξεκινούσε από τό δίπυλο καί κατέληγε στήν Ακαδημία θάβονταν δημοσία δαπάνη οί νεκροί πολέμων καί οί Άριστοι τού Άστεως. Αυτή ήτο καί ή μεγαλυτέρα λεωφόρος τών Αθηνών, τό «Δημόσιον Σήμα», πού σέ μήκος 1500 μέτρα περιέκλειε εκατοντάδες ταφικά μνημεία. Τό πρώτο πολυανδρείο κατέδειξε στούς συγχρόνους μας τήν θέσι τού περίφημου Δημοσίου σήματος τών Αθηνών. Ή ανασκαφή έδειξε καί άλλα ορύγματα καί άλλα μνημεία κάτω από όμορα ακίνητα, πού κηρύχθηκαν απαλλοτριωτέα. Δύο οικοδομικά τετράγωνα, μερικοί τόνοι τσιμέντο, αυτή είναι ή σύγχρονη Ελλάδα πού ήρθε καί άφησε τό βαρύ καί ακατέργαστο σώμα της πάνω στίς μεγάλες κληρονομιές της. Ή ανασκαφή σταμάτησε καί ή υπόθεση μπήκε στό αρχείο, τό Δημόσιο Σήμα δέν ήρθε ποτέ στό φώς. Τήν ίδια ώρα οί Έλληνες σκορπούν δισεκατομμύρια στίς μίζες καί στίς φιέστες.

Μία επιτύμβια στήλη ενός νεκρού στρατιώτη μόλις 20 ετών (Δεξίλεω) γράφει :

«ΣΤΑΘΙ ΚΑΙ ΟΙΚΤΙΡΟΝ»
(Στάσου καί Λυπήσου).

«Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων,
μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν,
οι μέγ’ άριστοι… εγένοντο…»

«Να θέλω να ’μαι ο πρώτος πάντα , να ξεπερνώ τους άλλους,
να μην ντροπιάσω τους προγόνους μου ποτέ ,
που στάθηκαν οι πιο αντρειωμένοι…».

(Ιλιάδα Ζ, 208)

No comments:

Post a Comment