Tuesday, June 16, 2009

21η Απριλίου 1967

Γιά νά δούμε όμως τά πραγματικά «εγκλήματα» τής «Χούντας» :
1. Εκτίσθη Σχολικό συκρότημα στήν Ηλιούπολιν 400 μαθητών μέ γήπεδο καί κλειστό γυμναστήριο (αξίας 28000000 δρχ)
2. Στήν Πτολεμαϊδα εκτίσθη τό μεγαλύτερο ενεργειακό έργο στά Βαλκάνια, μετατρέποντας τά αδρανή αποθέματα σέ χρήμα υπέρ τού κράτους. Δύο κέντρα Λιγνίτου 300000 ΚW
3. Εκτίσθησαν 852 διαμερίσματα πολυκατοικιών καί παρεδόθησαν σέ πρόσφυγες από τήν Κων\λιν καί τόν Πόντο (αξίας 198000000 δρχ).
4. Εκτίσθησαν στήν Δραπετσώνα 802 εργατικές κατοικίες προσφύγων καί παρεδόθησαν.
5. Ηγοράσθησαν 24 ταχύπλοα τού Λιμενικού σώματος.
6. Εκτίσθησαν αεροδρόμια είς Μύκονον, Πάρο, Μήλο, Σάμο, Ρόδο, Λήμνον , Σκύρον.
7. Τά Ελληνικά Ναυπηγία Σκαραμαγκά παρέδοσαν 28 πλοία τού Εμπορικού ναυτικού.
8. Εδόθη είς τόν Δημόκρητον, κέντρο πυρηνικών δοκιμών, αντιδραστήρας Ραδιοσοτόπων 5000ΚW
9. Εκτίσθη σύραγγα στήν Βοιωτία γιά αδρευτική καί αποχετευτική χρήση, έργο Κωπαϊδος.
10. Σέ 68 σχολεία εδόθησαν πρωτομές τού Μ.Αλεξάνδρου γιά νά βλέπουν τά παιδιά καί νά μαθαίνουν.
11. Ό Παπαδόπουλος εζήτησε από τούς Έλληνας Εφοπλιστάς καί Πλοιοκτήτας τήν Ελληνικήν σημαία έις τούς ιστούς τών πλοίων των.
12. Εγκαινιάσθη ή αεροπορική γραμμή Σίνδεϋ-Αθήναι.
13. Αυξήση ή δωρεά τροφή τών φοιτητών, περισσότερα δωρεάν βιβλία καί εγένετο ή 3η εξαιταστική περίοδος. Επίσης απεφασίσθη ή δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τών φοιτητών.
14. Εκτίσθησαν 64 εργατικές κατοικίες στήν Καβάλα καί 50 είς Ηγουμενίτσαν αξίας 15000000 καί 12000000 δρχ αμφότερα.
15. Ιδρύθη τό εθνικόν ίδρυμα ερευνών.
16. Ιδρύθη παραγωγική μονάδα Βιομηχανίας στό Μαντούδι Ευβοίας, κατασκευής πυρολίθουν. Παραγωγή 42000000 τ. Πυρότουβλα, από τά οποία τό 80% θά εξάγεται.
17. Εγένετο λιμάνι φορτηγών πλοίων είς Δαφνοπόταμον Ευβοίας.
18. Εγένετο εργοστάσιο εμπλουτισμού Βοξίτου στόν Παρνασσόν, εργοστάσιο όπου θά εξάγη μεγάλη ποσότητα μεταλεύματος.
19. Τό 1972 εδόθησαν στόν Λιμένα τού Πειραιά 2 Ο\Γ καί 1 Ε\Γ γιά τίς γραμμές τών νήσων.
20. Στήν Ημαθία έγιναν 2 Αντλιοστάσια καί 1 αδρευτικό εργοστάσιο αξίας 80000000δρχ.
21. Έγιναν 2 υψικάμινοι στήν Χαλιβουργική, παραγωγής 1000000τ τόν χρόνο χάλιβα υπέρ τής εθνικής οικονομίας. Συνολικά έγιναν 10 σέ όλη τήν Ελλάδα.
22. Αθλητικές εγκαταστάσεις Χανίων.

Στίς 15,16 καί 17 Νοεμβρίου 1973, στήν Αθήνα καί στόν χώρο τού Πολυτεχνίου δημιουργήθηκε μία κρίση καί αναταραχή, εναντίον τού Πολιτεύματος. Αφορμή δόθηκε από τά ζητήματα τών φοιτητών, αλλά καί από τά αιτήματα τών κατοίκων τών Μεγάρων γιά τήν μή απαλλοτρίωση εκτάσεών των. Αυτοί έγιναν αρωγοί στήν δημιουργία ζητήματος καί αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, μίας ελάχιστης ποσότητας πολιτών, μπροστά σέ μία πόλη 2,5 εκατατομμυρίων κατοίκων. Οί Αμερικάνοι κυρίως, ήθελαν μία κρίση πού θά οδηγούσε στήν ανατροπή ενός καθεστώτος, πού τό αποτελούσαν αντιαμερικάνοι. Αυτό δέν ήταν εμφανές στήν αρχή, αλλά τόν Οκτώβριο τού 1973, ό Γεώργιος Παπαδόπουλος Πρόεδρος τής Ελληνικής κυβερνήσεως, διά τού Πρωθυπουργού Σπύρου Μαρκεζίνη, αρνήθηκε τήν παροχή υπερεσιών πρός τήν Αμερική. Τήν χρήση δηλαδή αεροδρομίων καί στρατιωτικών εγκαταστάσεων από τούς Αμερικανούς, πρός βοήθειαν τών Ισρλαηλιτών στόν Αραβοϊσραηλιτικό πόλεμο πού είχε ξεσπάσει. Τό «Όχι» τού Παπαδοπούλου, οδήγησε στήν πτώση τού καθεστώτος καί τήν απαρχή τού μακρόχρονου γολγοθά του.Τό Πολυτεχνείο ξεκίνησε ώς «χαβαλές», στηριγμένο στά επαναστατημένα νιάτα, κάτι σάν τόν κίβδηλο Παρισινό Μάη. Αμέσως στίς τάξεις τών φοιτητών παρείσφρησαν κάθε είδους πράκτορες, αλλά καί κάθε αναρχικά στοιχεία, πού ουδεμία σχέση είχαν μέ τό Πολυτεχνείο καί τίς ιδέες πού κατόπιν υποστήριξαν πώς αντιπροσώπευαν. Πολλοί τέτοιοι νεαροί βρήκαν στό Πολυτεχνείο τήν ευκαιρία γιά λίγες στιγμές ασυδοσίας καί «χαβαλέ» κατά τά πρότυπα δηλαδή τών χίπις. Έμπαιναν γιά «καμάκι» καί «πλάκα» τό πρωί ή τό βράδυ καί μετά γύριζαν σπίτι. Οί τυχεροί όμως πού εγκλωβίστηκαν τήν τελευταία μέρα ήταν λίγοι. Έτσι μέ τήν επέμβαση τού νόμου έγιναν ήρωες. Οί τότε μακρυμάλληδες επαναστάτες μέ τήν ντουντούκα στό χέρι, κυκλοφορούν 30 χρόνια μετά, μέ πανάκριβα αυτοκίνητα καί μέ περιουσίες δισεκατομμυρίων. Όπως είπε καί ό κ.Πρέκας ό ηθοποιός, στίς 28\10\07 σέ πρωινή εκπομπή τού MEGA : «Τό Πολυτεχνείο είναι μία στημένη υπόθεση».
Τό 1974 ό δήμαρχος τού δήμου Ζωγράφου Μπέης, προχώρησε σέ εσκαφές στόν περίβολο τού νεκροταφείου Ζωγράφου, προκειμένου νά βρή ομαδικούς τάφους τών νεκρών τής νύχτας τού Πολυτεχνίου. Φυσικά δέν εβρέθη κάτι, αλλά έμεινε ή εντύπωση ότι υπήρχαν ομαδικοί τάφη. Σύμφωνα μέ τό επίσημο πόρισμα Τσεβά, οί νεκροί ήσαν 17, όλοι βεβαια εκτός χώρου Πολυτεχνίου. Τά επόμενα όμως χρόνια διαπιστώνουμε μία παραπληροφόρηση : από χρονιά σέ χρονιά, από πηγή σέ πηγή, από κανάλι σέ κανάλι, οί αριθμοί τών νεκρών ποτέ δέν συμπίπτουν. Αντιμετωπίζονται όμως ώς ήρωες καί ή αντίληψη αυτή επιβάλλεται στήν συνείδηση τών νέων.
Αντίθετα οί τής Ελληνικής υπαίθρου μαζικά δολοφονηθέντες (τόν Δεκέμβρη τού 44) καί οί πεσόντες από τίς αντισυμμοριτικές μάχες, αντιμετωπίζονται ώς προδότες. Αυτό λοιπόν τό σχέδιο (τού Πολυτεχνείου) οδήγησε στόν Ιούλιο τού 1974 καί τήν Τουρκική εισβολή στήν Κύπρο.
Τί πραγματικά έγινε τόν Ιούλιο καί Αύγουστο τού 74 ποτέ δέν μάθαμε. Αμείλικτα είναι τά ερωτηματικά, όπως καί γιά πολλές περιόδους αυτού τού αιώνος. Ποτέ κανείς δέν μάς είπε γιατί ό Βενιζέλος έκανε εκλογές τό 1920, ενώ ήταν βέβαιος πώς θά τίς χάσει. Παρόμοια ερωτηματικά υπάρχουν καί γιά τό 1974. Πολλοί λέγουν πολλά, όπως ότι ή Ελλάς ήτο άοπλη κ.α.Ποιά είναι όμως ή αλήθεια :

«Ενώπιον πάσης αρμόδιας αρχής»
Εξώδικος αναγελία αξιοποίνων πράξεων τού κ.Γεωργίου Αλφαντάκη, δικηγόρου Αθηνών, υπερασπιστού κατηγορουμένων αξιωματικών τών Ενόπλων δυνάμεων συνέπεια τών τελευταίων καταμηνύσεων καί διώξεων αυτών, συμφώνως τώ άρθρο 40 τού Κώδ.Ποιν.Δικονομίας.
Πρός τόν αξιότιμον κ.Προϊστάμενον τής Εισαγγελίας Πλημμ/κών Αθηνών. Κατ’εντολή τών πελατών μου, ανωτέρων καί ανωτάτων αξιωματικών, κατηγορουμένων καί συκοφαντουμένων εσχάτως...αναγγέλλω υμίν τά κάτωθι: «...μετά τήν ενέργεια κατά τού Μακαρίου, ό Αρχηγός τών Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγός Μπονάνος, προειδοποιήθη καί ενημερώθη αρκούντως διά τήν επικειμένην Τουρκική εισβολή καί δή : 1)Δι’επανειλημμένων αποκαλυπτικών σημάτων τού βοηθού στρατιωτικού ακολούθου τής Ελληνικής πρεσβείας τού Λονδίνου, από 15-19 Ιουλίου.2)Υπό Ταγματάρχου κ.Περδίκη καί υπό τού Ταξιάρχου κ.Σωτηριάδου υπηρετούντος είς τό αρχηγίο τού ΝΑΤΟ Σμύρνης, όστις ενημερώθη υπό τού Αμερικάνου στρατηγού καί διοικητού τών δυνάμεων τού ΝΑΤΟ νοτίου Ευρώπης, περί τής πραγματοποιήσεως Τουρκικής εισβολής είς Κύπρον, εντός 48 ωρών, μέ τήν εντολήν όπως ενημερώση τόν Έλληνα Αρχηγόν τών Ενόπλων Δυνάμεων. Ό Σωτηριάδης ενημέρωσε τόν Μπονάνο στίς 18/7/74. 3)Υπό τού ΓΕΕΦ Κύπρου, όπερ από τού παρελθόντος έτους είχεν ενημερωθή από τόν Βρεττανόν ανώτατον αξιωματικόν περί Τουρκικού σχεδίου εισβολής. 4)Υπό τήν ναυτική διοίκηση Κύπρου από τής 10ης νυκτερινής τής 19ης Ιουλίου 74 ήτις διά τού διοικητού αυτής Αντιπλοιάρχου κ.Παπαγιάννη, ειδοποίησε τόν Μπονάνον περί κατευθύνσεως τής Τουρκικής αρμάδας πρός τήν Κυρήνεια...
Από τό ΓΕΕΦ καί τήν ναυτική διοίκηση Κύπρου, στίς 20/7/74 άκουγαν τήν πολεμική κραυγή: «οί Τούρκοι ευρίσκονται είς απόστασιν 20μιλίων...πλησιάζουν». Παρά ταύτα τό αρχηγείο τών Ενόπλων Δυνάμεων, ηγνόησε τήν προειδοποίησιν καί δέν ενίσχυσε τήν Κυπριακή Εθνοφρουρά κατά τόν πενθήμερον 15-20 Ιουλίου καί εδέχθη μάλιστα τήν αντικατάστασιν 700 εμπείρων ανδρών τής ΕΛΔΥΚ (τήν 18η έως 19η Ιουλίου 1974) υπό απείρων κληρωτών, αγνοούντων καί τάς τοπικάς Κυπριακάς συνθήκας. Οί Αρχηγοί Ενόπλων Δυνάμεων Μπονάνος καί Γαλατσάνος, όταν πέραν τών άνω προενημερώσεων ειδοποιήθησαν τήν πρωϊαν τής 20/7/74 παρά τού ΓΕΕΦ ότι ρίπτονται Τούρκοι Αλεξιπτωτισταί καί ενώ ή Τουρκική αεροπορία είχε βομβαρδίσει αγρίως τό στρατόπεδο τής ΕΛΔΥΚ, δέν διέταξαν τάς Ελληνικάς δυνάμεις είς Κύπρον νά αρχίσουν πύρ. Τήν 0850 πρωϊνήν ό μόνος αφιχθείς είς τήν αίθουσα επιχειρήσεων τού Αρχηγείου ενόπλων δυνάμεων Αντισυνταγματάρχης Λούκουτος, έδωσε τηλεφωνικώς διαταγή είς τόν Ταξίαρχον ΓΕΕΦ Γεωργίτσιν : «χτυπάτε δί’όλων τών μέσων». Έτσι κατόρθωσαν νά προγεφυρωθούν μονάδες τών Τούρκων αλεξιπτωτιστών. Οί δυνάμεις στήν Κυρήνεια έπληξαν τό πρώτο κύμα Τουρκικής αποβάσεως, μέ αποτέλεσμα νά σκοτωθούν καί νά τραυματιστούν 2-3000 Τούρκοι. Ή κυβέρνησις καί Επανάστασις τής 25/11/73 απεφάσισαν καί διέταξαν γενική επιστράτευσιν τήν 20/7/74, ήτις ήρξαντο εφαρμοζομένη από τής 9ης πρωινής ώρας. Αυτήν απήτουν αί περιστάσεις καί τά νέα δεδομένα.Ό Στρατηγός Μπονάνος τήν 11ην πρωϊνήν τής 20/7/74 ανακάλεσε τήν γενικήν επιστράτευσιν, δί ‘άλλους λόγους. Τήν 21/7/74 ημέρα Κυριακή, συνήλθε υπό τόν Πρόεδρον τής Δημοκρατίας Γκιζίκη τό συμβούλιον τής Εθνικής Ασφαλείας. Συμμετείχον οί Γκιζίκης, Ανδρουτσόπουλος, Μπονάνος, Γαλατσάνος, Αραπάκης, Παπανικολάου καί ό Ιωαννίδης. Εις τήν Κυρήνειαν ευρίσκονταν δύο υποβρύχια εξωπλισμένα μέ 14 τορπίλλες έκαστον καί είχαν σκοπεύσει τά 11 Τουρκικά. Επίσης υπήρχον έτοιμα Φάντομς είς τήν Κρήτη μέ βόμβες καί πυραύλους, έκ τών οποίων δέν θά γλύτωναν τά Τουρκικά πλοία...τά υποβρύχια πλέοντα είς βάθος 200μέτρων μέ 21-22 μίλια τήν ώρα, δέν δύνανται νά επισημανθούν υπό τών Τουρκικών αντιτορπιλλικών, διότι τά ηχοληπτικά όργανα αυτών μετά τήν ταχύτητα τών 18μιλίων δέν λειτουργούν. Οί Τούρκοι εστερούντο Φάντομς καί ουδέν έτερον μέσον ανασχέσεως τών Ελληνικών Φάντομς διέθετον...

Απόφασις καί Διαταγή τής Ηγεσίας τού Έθνους :

- Κύριε Αραπάκη τήν πρωϊαν τής Δευτέρας 22/7/74 ότε θέλει αρχίσει ή κύρια απόβασις τών Τούρκων, βυθίσατε τά πρό τού λιμένος Κυρηνείας ευρισκομένα Τουρκικά αποβατικά καί λοιπά σκάφη τού εχθρού.
- Κύριε Παπανικολάου κατά τήν αυτή ώρα αποστείλατε 6 Φάντομς από Κρήτην είς Κυρήνειαν καί πλήξατε τά Τουρκικά σκάφη.
- Κύριε Γαλατσάνε αρχίσατε βολάς πυροβολικού είς Έβρον δι’αντιπερισπαμόν...
- Κύριε Μπονάνε εποπτεύσατε τήν εκτέσεσιν τών διαταγών.

Τήν πρωϊαν τής Δευτέρας 22/7/74 ό κ.Αραπάκης διέταξε προσωπικώς τά δύο υποβρύχια νά επιστρέψουν έκ Κύπρου καταλειπόντα τόν εxθρόν ελεύθερον καί ανενόχλητον...ό κύριος Παπανικολάου εσταμάτησε τά 6 Φάντομς είς τήν Κρήτην, μέ αποτέλεσμα οί Ελληνικές δυνάμεις νά σφυροκοπώνται ανελέητα υπό τής απαιδεύτου Τουρκικής αεροπορίας...Ό Γαλατσάνος δέν επέτρεψε τάς βολάς είς Έβρον. Τέλος ό Μπονάνος συνετόνισε τάς ενέργειας τών τριών Αρχηγών τών Επιτελείων...
Παρ’όλα αυτά ό Ελληνικός στρατός ήταν ωπλισμένος όσο ποτέ καλλίτερα, ενώ πολεμοφόδια καί υλικά υπήρχαν άφθονα...οί Τούρκοι είχαν καταβυθίσει ένα δικό των αντιτορπιλλικό, είχαν αχρηστεύσει δύο καί είχαν καταρρίψει επίσης δύο δικά των αεροπλάνα. Από τήν άλλη τό Ελληνικόν πυροβολικόν είχε αχρηστεύσει δύο ακόμα Τουρκικά αντιτορπιλλικά...Ό Αμερικανός Υφυπουργός Σίσκο τόν οποίον ηρνούνται νά δεχθούν πλέον -20/7/74- καί εντεύθεν ό Γκιζίκης καί Ανδρουτσόπουλος, ώς επιτηρητήν τών Τουρκοαμερικανών, συναντάτο τήν 21/7/74 μέ τόν κ.Μπονάνο καί Αραπάκη...Ό Αντιστράτηγος Σταθόπουλος, διοικητής τής ΚΥΠ, ανέφερε είς τήν ηγεσίαν ότι υπήρχαν πληροφορίες γιά συγκέντρωση Βουλγαρικού στρατού είς τά σύνορα, καί αεροσκαφών Μίγκ. Οί επιτελείς τού Στρατηγού Γαλατσάνου υποψιασθέντος δολίαν προέλευσιν τής πληροφορίας ηρώτησαν τά αρμόδια κλιμάκια τής ΚΥΠ τά οποία διέψευδον, όπως καί τά γραφεία ταγμάτων τής Ελληνο-βουλγαρικής μεθορίου, πού όχι μόνο διέψευδαν τήν πληροφορία τού Σταθόπουλου, αλλά είπον ότι οί Βούλγαροι έχουν αραιώσει εσχάτως τά μεθοριακάς φρουράς...

Γνωστοποιώ τά ανωτέρω...επιδοτώ νομίμως τήν παρούσα πρός τόν αξιότιμον κ.Προϊστάμενον τής Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών τών Αθηνών πρός γνώσιν του καί διά τήν διενέργεια τών νομίμων» Εν Αθήνας τή 8η Νοεμβρίου 1974.

Στό συγγεκριμένο αυτό κείμενο, ποτέ καί κανένας δέν απήντησε. Ό Φάκελος τής Κύπρου έκλεισε καί αυτό λέει πολλά γιά τό ποιοί ήσαν οί προδότες σέ εκείνην τήν περίσταση. Σέ κάθε περίπτωση οί διεθνούς κύρους αμυντικές επιθεωρήσεις τής εποχής, αποδεικνύουν ότι ή Ελλάς έναντι τής Τουρκίας τόν Ιούλιου τού 74 είχε συντριπτική υπεροπλία. Όσο γιά τόν ρόλο τού Κωνσταντίνου Καραμανλή, ό Σπύρος Παπαγεωργίου στό βιβλίο του γράφει : «..ό Καραμανλής παραπλάνησε τόν Βασιλέα καί τόν εκράτησε εκτός Ελλάδος καί θρόνου, ούτω καί έναντι τού Μακαρίου, πρός τόν οποίον τόσα ώφειλε, είχε σχέδια αυτόχρημα εχθρικά. Δέν ήθελε νά επανέλθη ό Μακάριος είς τήν Κύπρον τόν Δεκέμβριον 1974, δέν ενέκρινε τήν υποδοχή του είς τήν πλατείαν Συντάγματος τόν Νοέμβριον τού 74, εξέφρασε τήν αντίθεσίν του είς τήν πολιτικήν Μακαρίου διά τήν απαλλαγήν τής Κύπρου από τόν Αττίλα...ό Α.Παπανδρέου δήλωσε: «ή Κυβέρνηση Καραμανλή πού ανέλαβε τήν εξουσία από τήν Χούντα, έχει βαριές ευθύνες γιά τίς ανεπίτρεπτες πιέσεις πού ασκήθηκαν στόν εξόριστο, τότε Κύπριο Πρόεδρο γιά νά μήν αναλάβη ορισμένες διπλωματικές πρωτοβουλίες πού σχεδίαζε...δέν προετοίμασε έγκαιρα τήν επιστροφή τού Μακαρίου στήν Κύπρο, πού θά μπορούσε ίσως νά αποσοβήση τόν Αττίλα 2». Αυτό τό παραδέχεται ό ίδιος ό Καραμανλής είς τήν ακροτελεύτιον παράγραφον τού γνωστού υπομνήματός του πρός τήν Επιτροπήν διά τόν Φάκελον τής 30ης Νοεμβρίου 1974. Ό Καραμανλής εδραιωθείς είς τήν εξουσίαν, τήν οποίαν κατέκτησεν ανωμαλώσι τού Κυπριακού αίματος, ελησμόνησε τήν οφειλήν καί τάς υποσχέσεις του. Η Ελλάς ουδέποτε θά αποδεχθή τά τετελεσμένα γεγονότα τής Τουρκικής εισβολής, διεκήρυττεν ό Καραμανλής : «Δέν θά αποδεχθώμεν ταπεινωτικάς λύσεις». Ό Καραμανλής αποδέχθη τό Τουρκικόν τελεσίγραφον διά αναγκαστικήν μαζικήν μεταφορά πληθυσμών έκ τού νότου είς τόν βορράν. Ούτω επραγματώθη ή κύρια προϋπόθεσις διά τήν «Ντέ φάκτο» διχοτόμησιν τής Κύπρου.
Σέ απάντηση ό Καραμανλής έκανε τήν κατάπτυστον δήλωση πρός Ετσεβίτ : «οί Τούρκοι είχον δίκαιο πραγματοποιήσαντες τήν πρώτην επιχείρησίν των κατά τής Κύπρου».Ή ευθύνη τού Καραμανλή είναι τεράστια καί είς τό θέμα τής άρσεως τού Αμερικανικού «Εμπάρκο» τό οποίον είχε επιβληθή είς τήν Τουρκίαν.
Ό μόνος όμως πού μπήκε στήν φυλακή ήτο ό διοικητής τού 521 Τάγματος πεζικού, ό οποίος επολέμησε στήν Πάφο καί τήν κράτησε Ελληνική έως σήμερα. Αυτοί πού τό 74 ήρθαν στήν Ελλάδα μέ ζιβάγκο καί τώρα φοράνε φράκα έβαλαν στήν φυλακή τόν ήρωα καί τόν εξευτελίζουν στά τηλεοπτικά πάνελ επί 30 χρόνια. Ό Ντερτιλής πού πήρε τόν έλεγχο τής Αθήνας τό 1967 μέσα σέ 2 ώρες, ήτο ό άνθρωπος πού ξέρει άν ό λαός τό 1967 ήθελε τήν Χούντα ή όχι. Ήτο ό άνθρωπος πού επολέμησε υπέρ πατρίδος καί μένει επί 34 χρόνια στήν φυλακή διότι λέγει τήν αλήθεια. Ενώ οί εγκληματίες καί προδότες τής Κύπρου, τών Ασφαλιστικών ταμείων, τούς Χρηματιστηρίου, τών γκρίζων ζωνών, τών Ίμια, τής βορείου Ηπείρου, τής Ανατολικής θράκης, τού Μακεδονικού είναι έξω καί ζούν καί Βασιλεύουν.
Πρέπει νά ξέρουμε πώς ό Ωνάσης ζήτησε από τόν Παπαδόπουλο καί Πατακό νά τούς φυγαδεύση όπου θέλουν καί γιά όσο θέλουν μέ δικά του χρήματα. Αλλά ούτε ό Πατακός, ούτε ό Παπαδόπουλος, ούτε ό Μακαρέζος εδέχθησαν νά φύγουν από τήν χώρα, μολονότι ήξεραν πώς θά τούς φερθούν οί Καραμανλίδεςκαί Παπανδρέοι.

No comments:

Post a Comment